Nyheter

Tyréns avskedar och polisanmäler en tidigare chef

Tyréns polisanmäler en tidigare chef
Tyréns polisanmäler en tidigare chef.

Tyréns har polisanmält en före detta avdelningschef. Till grund för polisanmälan ligger ekonomiska oegentligheter som upptäcktes efter en anmälan till Tyréns visselblåsartjänst.

Det var i maj som en anmälan gjordes via den egna visselblåsartjänsten.
– Vi agerade direkt på det och tillsatte en internutredning. Utredningen bekräftade att det fanns misstankar om ekonomiska oegentligheter och stora grunder för att göra en polisanmälan, säger Susanne Eriksson, kommunikationschef.

Internutredning visar att avdelningschefen, för egen vinning, agerat i strid med Tyréns affärsetiska principer.
– Vi tycker att det är jättetråkigt det som skett. Etiska frågor är viktiga för Tyréns, så det här var en tråkig upptäckt som gjort oss besvikna, säger Susanne Eriksson.
Vid sidan av polisanmälan har Tyréns riktat skadeståndskrav mot avdelningschefen.

I går kväll gjorde Tyréns en polisanmälan. Tyréns kommer nu att bistå polisen i den fortsatta utredningen. Vilken brottsrubricering som kan bli aktuell, tar polis och åklagare ställning till.

Till följd av den interna utredningen är avdelningschefen avskedad.