Nyheter

Tyréns projekterar Kallhälls stationsområde

Tyréns får uppdraget att projektera Kallhälls stationsområde som är en del av Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan. Projekt Mälarbanan är mycket omfattande. Järnvägen byggs ut från två spår till fyra på sträckan Barkarby-Kallhäll och i Kallhäll byggs en pendeltågsstation och nya broar.

Det nya stationsområdet ska stå färdigt 2016. En av de stora utmaningarna i uppdraget är att arbetet är nära spåret och kommer att ske under pågående tågtrafik.

Utbyggnaden av Mälarbanan innebär att pendeltågen får egna spår i mitten och fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare.

– Det är en spännande utmaning som kommer att kräva att vi kan skapa förutsättningar för entreprenören att hitta effektiva lösningar i byggskedet, säger Cecilia Granath, regionchef på Tyréns.