Nyheter

Tyréns spår stor sysselsättningseffekt genom Grännagruva

Tyréns har gjort en rapport åt Tasmet AB som utvärderat sysselsättningseffekter vid en eventuell brytning av de stora fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller som påträffats i Gränna. Fyndigheterna bedöms som en av de största i världen och en ny gruva väntas skapa mycket stora effekter på samhällsbyggandet i Jönköpingsområdet.

Martin Ström, analytiker inom statsutveckling på Tyréns som lett analys och sammanställningen av rapporten, förklarar att sällsynta jordartsmetaller används i en mängd framtidsteknologi som elbilar, solceller, mobiltelefoner och vindkraftverk.

– Brytning av jordartsmetaller sker till mycket stor del i Kina och i det är en viktig fråga både för EU och i USA att öka tillgången av sådana metaller utanför Kina, därför är de stora fynden i Gränna så anmärkningsvärda. Tasmets ambition är att gruvdriften i Gränna kan starta 2016 eller 2017. 

Samhällsekonomiska spridningseffekter
Förutom stora möjliga vinster för Tasmet så spås möjliga investeringarna i gruvdriften kunna skapa samhällsekonomiska spridningseffekter.

– Gruvan kommer exempelvis skapa många jobbtillfällen i Jönköping men även i närliggande kommuner. Jönköping, Tranås och Ödeshög gränsar alla till fyndigheten. Totalt handlar det om runt 2000 nya jobb, varav merparten är en effekt av de omfattande investeringar som föregår eventuell drift. Det kommer i sin tur påverka offentliga och privata aktörer som är indirekt förknippade med gruvnäringen som exempelvis behovet av nya bostad- och infrastruktursatsningar.

Samhällsbyggande kickstart
Rapporten bygger på en analysmetod som liknar de metoder som används inför stora evenemang som ett OS eller ett VM. Martin förklarar att det ibland behövs en stor händelser som ett OS – eller som i detta fall en gruva – för att driva nya investeringar i infrastruktur och samhällsservice som kanske har varit svåra att få igenom men ändå behövts en längre tid.

– De mest framträdande resultaten av ett OS är att man har fått en chans att anpassa samhället till de förväntningar som framtiden har. Ett hus eller en väg försvinner inte när idrottarna åker hem. Det handlar om långa processer men i ett längre perspektiv finns möjlighet att skapa en fantastisk samhällsutveckling för de kommuner i området som tar vara på denna unika möjlighet.