Nyheter

Tysk byggjätte etablerar sig i Skandinavien

Det första projektet i svensk regi är en logistikterminal på 23 000 kvm i Jönköping. Bild: Goldbeck.

Det tyska byggföretaget Goldbeck etablerar sig i Sverige. 

Primärt kommer företaget att arbeta inom segmenten logistikbyggnader, kontor och parkeringshus.
– Vi kommer in med nytt tänkt och en hög systematiseringsnivå, som jag tror fastighetsbranschen ser positivt på, säger Christoffer Bööj, som rekryterats som Branch Manager Scandinavia.

 Goldbeck, med huvudkontor i tyska Bielefeld, utmanar nu de svenska byggföretagen och storsatsar på den skandinaviska marknaden.  

Under året har en organisation byggts upp i Sverige dit Christoffer Bööj, tidigare affärsutvecklare på Logistic Contractor, har rekryterats som Branch Manager Scandinavia. Tillsammans med fem medarbetare som flyttats från Goldbecks europeiska verksamhet har han fått uppdraget att ansvara för etableringen i Skandinavien.

Skandinavienkontoret har man valt att placera i Göteborg som har bra kommunikationer till både Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

Christoffer Bööj ser goda möjligheter att kunna ta betydande marknadsandelar inom de prioriterade segmenten.

– Jag ser positivt på att vi är ett multinationellt företag, det gör att vi har alla förutsättningar att lyckas. Genom en systematiserad byggprocess, storskalighet från vårt moderbolag, ett globalt nätverk och lokalkännedom kommer Goldbeck att utmana branschen vad gäller tid, kostnad och kvalitet för byggnation i Skandinavien.

Goldbeck har åtta egna betong- och stålfabriker i Tjeckien, Polen och Tyskland. Byggföretaget har tidigare levererat två logistikprojekt i Sverige och fem stora parkeringshus i Danmark. Ytterligare två projekt är aktuella just nu.

Det första projektet i svensk regi är en logistikterminal på 23 000 kvm i Jönköping, som kommer att färdigställa senare i år.

– Jag tror att fastighetsbranschen ser positivt på att det kommer in ytterligare en aktör som kan utmana inom logistikbyggnader.

Under hösten kommer Goldbeck att förstärka organisationen ytterligare i Skandinavien. Goldbeckkoncernen omsätter 2,7 miljarder euro och har 6 200 anställda.