Nyheter

Tysk träbyggare vinner svenskt pris

Den tyske träforskaren Hans Joachim Blass, professor på Karlsruher Institut für Technologie, vinner årets Marcus Wallenbergpris och får ta emot två miljoner kronor.

Hans Joachim Blass, som specialiserat sig på träbyggnad har ägnat sig åt att utveckla ”innovativa och pålitliga förband för sammanfogning av högt belastade träbyggnadsdelar”, som lantbrukets affärstidning ATL uttrycker det.

Den tyske forskarens arbete anses ha spelat stor roll för att större träbaserade byggelement används i allt större utsträckning. Sedan mitten av 1990-talet har bruket av den typen av byggelement fyrdubblats i Europa. Hans Joachim Blass forskning anses också ha bidragit till att användningen av trästommar i husbyggen ökat kraftig, särskilt i Storbritannien.

Wallenbergpriset har delats ut i 27 år.