Nyheter

Tysklandsportalen ska visa vägen in i Sverige

Med den nystartade sajten Tysklandsportalen ska den svenske byggingenjören Jan Eldeby hjälpa tyska företag att hitta kunder i Sverige.

— Intresset för den svenska marknaden är mycket stort. Vi hjälper till att marknadsföra tyska företag i Sverige, översätter anbud och hjälper till som tolkar vid behov, säger Jan Eldeby.

Han och kollegan Elfriede Schlittenbauer från München håller på att bygga upp en svensk webbsajt, Tysklandsportalen, där tyska byggbolag ska kunna förmedla sina tjänster till svenska kunder.

Jan Eldeby flyttade till Tyskland från Stockholm i början av nittiotalet efter att i många år ha arbetat med projektering och ledning av stora projekt som inrikesterminalen på Arlanda och postterminalen i Klara. 1992 bildade han och Elfriede Schlittenbauer ingenjörsfirman SchwedenBau Planung i Rostock.

Från början var huvudverksamheten att hjälpa svenska småhusföretag att sälja på den tyska marknaden. Men på senare tid har de lagt allt mer av sin tid på att hjälpa tyska byggbolag att etablera sig i Sverige.

— De senaste åren har jag kommit i kontakt med uppemot 150 tyska företag som är intresserade av den svenska marknaden. Den tyska byggmarknaden har varit tuff de senaste åren, vilket fått dem att titta på nya marknader, säger Jan Eldeby.

Ett område där de tyska byggföretaget kan hävda sig bra gentemot de svenska konkurrenterna är inom renovering av fastigheter. Behovet av upprustning har varit stort i Tyskland, vilket har gett byggbolagen erfarenhet. Bara i Rostock har 20 000 lägenheter renoverats de senaste åren.