Tyskt spackel rensar <br/> luften på svenska byggen

Tyskt spackel rensar <br/>
luften på svenska byggen
Ett tyskt golvspackel som reducerar byggdammet med 90 procent lanseras nu i Sverige och övriga Norden.

Spacklet finns i olika kvaliteter — fin- likväl som grovspackel, flytspackel likaväl som avjämningsmassa.

Det är Akzo Nobel och det tyska dotterbolaget Schönox som utvecklat den nya familjen av ”dammfria” spackelprodukter och avjämningsmassor.

Sedan 2008 har Akzo och Schönox två olika kvaliteter av dammfria spackel. Nu utökas med fyra till.

– Vi är först i världen ett heltäckande sortiment av dammfria produkter, allt vad en hantverkare behöver, säger Lars Wadenholt, nordisk produktchef på Akzo Nobel i Nacka.

Damm på byggen är inget som förpassats till historien. Dammet är fortfarande ett betydande hälsoproblem, konstaterade bland annat Arbetsmiljöverket i en rapport för några år sedan. Silikos, stendammslunga, är än idag ”ett allvarligt problem”, enligt Arbetsmiljöverket.

Golvläggare och plattsättare drabbas direkt. Men dammet sprider sig över större områden och drabbar även elektriker, målare, snickare, städare och många andra. Visserligen finns det munskydd och skyddande masker, men det är inget heltäckande skydd. Att skärma av eller rent av stänga de områden där dammet uppstår är ibland nödvändigt, men föga effektivt för själva byggprocessen.

Det finns konkurrenter till Akzo Nobel och Schönox som har liknande dammreducerande spackelprodukter. Men det är, enligt Akzo Nobel, smala specialprodukter – inget komplett program.

Relaterade artiklar

NCC bygger ut vattenverk i Umeå
Bygger nytt kafferosteri och huvudkontor
Tecknar bostadskontrakt värt 380 miljoner
Skanska bygger ny bussdepå i New York för 5 miljarder