Nyheter

Underjordisk vinnare av ROT-priset

Vinnaren av ROT-priset 2016. Foto: Gustav Kaiser

Bergrumsgaraget har utsetts till vinnare av Stockholm Byggmästareförenings ROT-pris 2016.

Vin & Sprits gamla lager- och produktionslokaler i Årstadal har förvandlats till ett gigantiskt underjordiskt garage som kommer att rymma drygt tusen fordon.
När samtliga etapper är färdiga kommer Bergrumsgaraget att rymma drygt tusen parkeringsplatser för bilar och ett trettiotal för motorcyklar, samt lokaler om 6 000 kvadratmeter för kommersiell verksamhet.

Dessutom har garaget, utan att ta ny mark i anspråk, möjliggjort byggnation av cirka 600 fler bostäder i området Liljeholmskajen.

– Detta är ett spännande projekt och en ovanlig vinnare av ROT-priset, det är första gången ett garage står som segrare. Bergrumsgaraget lyckas kombinera saker som är viktiga för Stockholms stads utveckling: att ge gamla lokaler nya användningsområden, bygga parkering under mark för att frigöra gatuutrymme och skapa förutsättningar för fler bostäder, säger Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening, i ett pressmeddelande.

Juryns motivering:
För ett annorlunda program på en annorlunda plats, där arbete med trygghet och säkerhet varit ledord, tilldelas Bergrumsgaraget Etapp 1, Ekfatet 3 vid Sjöviksvägen 2016 års ROT-pris. Konverteringen från Vin & Sprits vinlager från 1950–60-talet till ett modernt garage, har på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att man kunnat tillskapa cirka 600 fler bostäder än tidigare planerat och därmed en mycket god totalekonomi för området.
Garaget medverkar även till ett hållbart samhällsbyggande genom att, utan att ta ny mark i anspråk, skapa en bättre boendemiljö för de 1 400 nya hushållen vid Årstadal.
JM AB har som entreprenör och byggherre tillsammans med Janark Arkitekter AB genomfört ett projekt som till sin storlek och komplexitet imponerar.
Bergrummen har anpassats för sitt nya ändamål på ett för historien respektfullt och kreativt sätt. Ljus- och färgsättning är omsorgsfullt utfört för att skapa trygghet och underlätta orientering. I vissa delar visar sig bergrummet i tre fulla våningar och rummet blir nästan sakralt.

Jury Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2016:
Anna-Greta Leijon, ordförande, f.d. Skansenchef
Jan Wejdmark, Newsec
Anders Larsson, Thetis AB
Jenny Kåhre, sandellsandberg arkitekter AB

Om ROT-priset:
Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm.
Priset ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

Vinnare av ROT-priset 2016: Bergrumsgaraget
Beställare: JM AB
Arkitekt: Janark Arkitekter AB
Entreprenör: JM AB