Nyheter

Underskott på bostäder i 240 kommuner

Bostadsbyggandet ökar, men trots det ökar även antalet kommuner som uppger att de har ett underskott på bostäder.
Boverkets sammanställning visar att 240 kommuner har ett underskott, en ökning med 30 procent jämfört med förra året. 

Med underlag från landets samtliga kommuner kan Boverket visa en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2016 och 2017 och som presenteras i Boverkets bostadsmarknadsenkät och Boverkets indikatorer för bostadsbyggande.

I bostadsmarknadsenkäten bedömer hela 240 av de 290 kommunerna att det råder underskott på bostäder, det är drygt 30 procent fler än förra året.
Förändringen beror mycket på att befolkningen har vuxit snabbt och förväntas öka även de närmaste åren.

Situationen är särskilt ansträngd för de som är nya på bostadsmarknaden, det vill säga unga och nyanlända.
Men även äldre som vill flytta till en mer tillgänglig bostad har problem att hitta boende.

Kommunerna bedömer samtidigt att bostadsbyggandet fortsätter att öka.
År 2015 påbörjades preliminärt 48 600 bostäder enligt SCB, inklusive ombyggnader. Enligt

Boverkets prognos påbörjas cirka 57 000 bostäder i år och cirka 61 500 bostäder nästa år.
En ökning förutsätter dock att kapaciteten i byggsektorn är tillräcklig.

Men det märks även en osäkerhet från byggherrar om kommunernas kapacitet när det gäller planering och bygglov.
På lite längre sikt bedömer Boverket att det finns en risk att kraftigt höjda bostadsräntor, kanske samtidigt med svag utveckling för hushållens disponibla inkomster, kan leda till prisfall och minskat byggande.

Boverkets enkät visar att det allmännyttiga bostadsbeståndet ökar igen för andra året i rad efter en längre tids minskning.

Viktor Dahlberg ansvarar för innehållet i bostadsmarknadsenkäten och Hans-Åke Palmgren ansvarar för Boverkets indikatorer med byggprognos.