Nyheter

Ungas bosparande ökar kraftigt

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Allt fler 18-25-åringar sparar till den första bostaden, andelen har ökat från 64 procent 2018 till 72 procent i dag. Trots detta är det många som inte tar sig över tröskeln till den ägda bostaden, menar Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Allt fler unga sparar till en bostad. Det visar en ny Novus-undersökning genomförd på uppdrag av Byggföretagen.

– Ökat sparande är en konsekvens av bolånetaket, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Unga kvinnor sparar i högre utsträckning än män. Men en högre andel män kan lägga undan mer pengar. Andelen kvinnor som bosparar är 79 procent – medan motsvarande siffra för män är 61 procent. Andelen kvinnor som har ett sparande på över 200.000 kronor har ökat från 23 till 32 procent. Bland män har den andelen ökat från 35 till 39 procent.

– Könsskillnaden bör intressera bostads- och jämställdhetsminister Märta Stenevi. Det skärpta amorteringskravet måste avskaffas och bolånetaket höjas. Trots att unga sparar mer än tidigare är det många som inte tar sig över tröskeln till den ägda bostaden, säger Anna Broman.

Totalt sett har andelen med besparingar på mer än 200.000 kronor ökat från 27 till 34 procent jämfört med i fjol. 

Fakta ur rapporten:
•Andelen som sparar pengar som strategi för att kunna bo i den boendeformen man vill har ökat från 69 till 72 procent.  •Kvinnor sparar pengar i högre grad jämfört med ifjol och ökar från 75 till 79 procent medan männen går från 60 till 61 procent.  •I motsats blir det mindre vanligt att ställa sig i bostadskö som minskar från 37 till 33 procent.
•Andelen som sparar mer än 3000 kr ökar från 25 till 30 procent jämfört med ifjol. De som sparar 5000 kr eller mer har också ökat från 15 till 21 procent.  •Tidigare år har män sparat mer än kvinnor, men den skillnaden har nu minskat. 29 procent av männen svarar att de sparar mer än 3000 kr – motsvarande siffra för kvinnor är 31 procent. •Äldre, mellan 22-27 år (32%) sparar oftare mer än 3000 kr än de i åldern 18-21 år (19%). •Boende i storstäder sparar även oftare över 3000 kr (36%) de har också ökat sitt sparade från 26 till 36 procent jämfört med ifjol.
•38 procent som äger sin bostad sparar mer än 3000 kr, motsvarande siffra bland de som hyr i första hand är 24 procent. 

Källa: Bostadsresan (Novus och Byggföretagen)