Nyheter

Ungdomar får planera städer i nytt projekt

Med hjälp av dataspelet Minecraft ska ungdomar i Nairobi visa hur de vill bygga om en stor offentlig plats i slumområdet Kibera. Projektet är det första inom ramen för ”Block by Block” — ett samarbete mellan UN Habitat, Svensk Byggtjänst och spelutvecklaren Mojang. Svensk Byggtjänst är kunskapspartner och delar med sig av erfarenheterna från den svenska förebilden ”Mina Kvarter”.

Projektet i Kibera, Nairobi, inleddes med en kick off onsdagen den7 november. Det blev också startskottet för hela Block by Block-konceptet. Målet är att konceptet inklusive Minecraft ska användas i upp till 300 stadsutvecklingsprojekt över hela världen fram till år 2016.

Mojang sponsrar satsningen som drivs av FN-organet för bostäder, UN-Habitat. Svensk Byggtjänst medverkar som kunskapspartner utifrån erfarenheterna från det svenska ursprungskonceptet Mina Kvarter.

Visualiseringsverktyg
Mina Kvarter utvecklades 2011 av Svensk Byggtjänst och Mojang. Det bygger alltså på det populära spelet Minecraft från Mojang som idag spelas av fler än 35 miljoner människor runt om i världen.

Mina Kvarter är ett visualiseringsverktyg som gör det möjligt för ungdomar att vara aktiva i städers planeringsprocess och visa planerare och beslutsfattare hur de vill att deras stad ska se ut i framtiden. Målsättningen är ökad förståelse och möjlighet för allmänheten att påverka hur det offentliga rummet och hållbar stadsutveckling framgångsrikt kan införlivas i våra städer. Konceptet har framgångsrikt använts i hittills fyra projekt i Sverige.

– Det har varit mycket stimulerande att vara del i utvecklingen av en ny modell för planering och kommunikation kring byggprojekt. Minecraft ger medborgare möjligheten att enkelt visualisera idéer, vilket ger inflytande och möjlighet att påverka hur deras närområde kan utvecklas. Vi är mycket stolta över att tillsammans med FN kunna erbjuda denna framgångsrika modell globalt, sägerCarl Manneh, vd för Mojang.

Spännande start i Nairobi
– Det känns mycket roligt att vårt koncept nu får en internationell spridning genom Block by Block, och att vi kan vara med och stödja denna spännande satsning i Nairobi och många andra städer med stora behov av bättre stadsmiljö. Konceptet gör det möjligt för de boende, inte minst ungdomar, att får vara med och påverka, säger Erik Kalmaru, kommunikationschef på Svensk Byggtjänst.

Under kick offen i Nairobi medverkade bland annat representanter från UN Habitat, Nairobi City Council, Mojang, olika frivilligorganisationer och ungdomar som ska arbeta med omstöpningen av det aktuella området – Silanga Sports Field i slumområdet Kibera.

Under evenemanget visades bland annat en Minecraft-modell av hur området ser ut idag. Deltagarna fick prova att bygga om i modellen.

Modellen är gjord av ett team erfarna Minecraft-spelare i London. Tanken är att Minecraft-spelare över hela världen ska hjälpa ungdomar i olika städer att bygga förslag till förnyelse i deras egna områden. Projekten kommer att gälla förnyelseprojekt inom UN Habitats satsning SUDnet. I dessa projekt finns det konkreta planer för förändringar som verkligen ska genomföras och där de boende – inte minst ungdomar – ska vara med och påverka.