Nyheter

Universitetet byggs ut för 915 miljoner

Uppdraget innefattar en ny flygel och en huvudbyggnad. Bild: Tema

NCC ska på uppdrag av Akademiska Hus genomföra en utbyggnad av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.
Ordervärdet uppgår till cirka 915 MSEK.

– Utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är en viktig satsning för Uppsala universitet. Vi är glada över att ha tecknat avtal med NCC och ser fram emot att ha med dem som partner i det här mycket spännande projektet, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus, ett pressmeddelande.

Det befintliga Ångströmlaboratoriet består i dag av 72 000 kvadratmeter och dagligen vistas här cirka 5 000 forskare och studenter. Verksamheten är trångbodd och i stort behov av större lokaler.

Uppdraget är ett partneringsamarbete mellan NCC och Akademiska Hus och innefattar att bygga en ny flygel mot söder med främst undervisningslokaler och kontorsplatser. Därefter ska en ny kubformad huvudbyggnad mot norr byggas där drygt 1 200 studenter och 400 anställda kommer att ha sin hemvist. I huvudbyggnaden ska Ångström-laboratoriets nya entré byggas samt reception, studentservice, mötesytor, café, bibliotek, ljusgård, och aula. Utbyggnationen motsvarar totalt 30 000 kvadratmeter.

– Akademiska Hus är en mycket kompetent samarbetspartner och det är glädjande att tillsammans med Akademiska Hus kunna bidra till utvecklingen av Ångströmlaboratoriet. Utbyggnaden möjliggör att forskning- och utbildningsverksamheten vid Uppsala universitet kan expandera i en tvärvetenskaplig miljö, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

Byggnationen sker i två faser. Byggstart för flygeln är planerad till våren 2018 med inflyttning hösten 2020. Byggstart för huvudbyggnaden är planerad till hösten 2018 och med inflyttning våren 2022.

Ordervärdet om cirka 915 MSEK registreras i första kvartalet 2018 i affärsområde Building.