Nyheter

Upphandlingen av försenade vattenreservoaren är klar

Arkitekt för Lyra är Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur, som vann arkitekttävlingen som genomfördes 2016. Bild: Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur

Nu är upphandlingen av Örebro kommuns nya vattenreservoar Lyra klar, efter beslut i Tekniska nämnden den 2 oktober.
Det blir NCC Sverige AB som får uppdraget.

I början av året avbröt kommunen den upphandling som påbörjats under 2018. Orsaken var att kommunen att under upphandlingens anbudsperiod fick in en del frågor från möjliga anbudsgivare som gjorde att de förstod att upphandlingsdokumenten inte var tillräckligt tydliga. Kommunen valde då att med hjälp av externa konsulter granska underlaget och rättat de brister som hittades. 
Omtag i upphandlingen och ett beslut att förlänga byggtiden gjorde att Lyra försenades, men nu är det klart att det blir NCC Sverige AB  som får uppdraget att bygga Örebros nya vattenreservoar Lyra.

– Efter ett extrainsatt nämndsammanträde har vi beslutat att prioritera om i investeringsbudgeten för att möjliggöra byggnation av Lyra. Det innebär att medel inom befintlig investeringsbudget för vatten och avlopp omfördelas till projektet, berättar Anders Olsson, ordförande i Tekniska nämnden. 

– Vi har gått genom alla anbud och utvärderat dem utifrån de kriterier som funnits med i förfrågningsunderlag, och har kommit fram till att NCC Sverige AB har lämnat det anbud som mest följer såväl kvalitets- som kostnadskrav, berättar Helena Sköld, upphandlingschef på Örebro kommun. 

Efter beslutet finns dock en period på tio dagar där andra anbudsgivare kan överklaga beslutet. Om ingen överklagar fastställs tilldelningsbeslutet den 15 oktober, och bygget kan dra igång senare under hösten. Om någon annan anbudsgivare överklagar beslutet råder en avtalsspärr på tio dagar.

– Det ska bli väldigt roligt att komma igång med det här bygget, och att få se skisser och ritningar förverkligas, säger Mimmi Hodzic som är förvaltningschef på Tekniska förvaltningen. Svampen har tjänat Örebro väl och är fortfarande en stabil vattenreservoar, men kommunen växer och Lyra kommer att vara byggd enligt den senaste tekniken, och rymma dubbelt så mycket vatten som Svampen. Det blir ett viktigt steg för att säkra Örebros vattenförsörjning på lång sikt. 

Lyra planeras att stå klar vintern 2021/2022.