Nyheter

Uppsala sänker parkeringstalen

Foto: Susanne Bengtsson

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala har  fattat beslut om sänkta parkeringstal i samband med nybyggen.

Det nya systemet blir också mer flexibelt för byggherrar som erbjuder bilpool, lånecyklar och underlättar för cykelparkering.

Den 27 oktober togs frågan om parkeringstal upp till beslut i nämnden.  

Beslutsunderlaget har tagits fram bland annat genom att byggföretag, Cykelfrämjandet och andra har fått lämna remisser. Förslaget bygger även på undersökningar av medborgarnas resvanor och bilinnehav, som visar att allt fler cyklar eller åker kollektivt och att antalet bilar per invånare i Uppsala minskar.

De gamla parkeringstalen innebar att ett byggföretag måste bygga 0,8 parkeringsplatser per lägenhet som är större än 46 kvadratmeter och 0,2 för mindre lägenheter.

– Följden har blivit att det har börjat bli en överetablering av små lägenheter eftersom ett företag tjänar mer på att bygga få parkeringsplatser, säger Maria Hasselgren, PR-strateg i Uppsala kommun.

Enligt förslaget sänks P-normen från 0,8 till cirka 0,5 parkeringsplater för större lägenheter. Det nya systemet är också betydligt mer flexibelt. Större hänsyn ska tas till byggföretagens initiativ att främja cykling och att åka kollektivt och till närheten till viktig samhällsservice såsom butiker, skola och vårdcentral. Byggföretag som till exempel erbjuder bilpool, kollektivtrafikkort, lånecyklar och som underlättar för cykelparkering kan i dialog med kommunen få tillstånd att bygga 25 procent färre parkeringsplatser än tidigare.

– Genom ökad flexibilitet ger vi utrymme för byggföretagens initiativ för att minska bilberoendet. Byggföretag som tar sådana initiativ ska ha fördel av det. Förhoppningsvis kan det leda till lägre boendekostnader på sikt, framförallt för de som inte vill äga bil, sa Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, vid en pressträff.

Det har funnits en blocköverskridande majoritet i Uppsala för att sänka parkeringstalen vid nybyggnation. De nya parkeringstalen börjar gälla i och med att beslut fattas i plan- och byggnadsnämnden och gäller all nybyggnation.