Nyheter

Uppskjutna byggstarter största effekten av coronakrisen

Foto: Getty Images

Sju av tio medlemsföretag upplever uppskjutna byggstarter. Mer än hälften av företagen säger att man har en minskad orderingång jämfört med för sex månader sedan.

Det framkommer när Byggföretagen frågat sina medlemmar hur de påverkats av coronakrisen. 

Byggbranschen är en av de näringar som klarat sig betydligt bättre än många andra näringar under krisen, men även om man undvikit en djup svacka så har pandemin påverkat byggföretagens verksamhet.

Förskjutna byggstarter är den tydligaste effekten. 70 procent av företagen har drabbats av detta i hög eller viss utsträckning, enligt Byggföretagens undersökning

Minskad orderingång är också något som märkts av i pandemins kölvatten. Över 60 procent har sett beställningarna minska. När respondenterna fått följdfrågor om just orderingången så uppger nästan 15 procent att den har minskat jämfört med för sex månader sedan. Å andra sidan är det 30 procent som svarat att orderingången är oförändrad jämfört med för ett halvår sedan.

Frågor relaterade till personal har också påverkat i stor utsträckning. Sjukfrånvaron har ökat (ca 65% har svarat detta), men även vård av barn (knappt 60 %).

Företagen har haft fasta lönekostnader trots att orderingången minskat, detta har påverkat 55 procent av företagen. Man har också haft svårigheter att hitta kompetent personal. Närmare 20 procent av företagen ser detta som ett stort problem.

Byggföretagen genomförde sin undersökning den 13-21 augusti 2020.  629 medlemsföretag besvarade enkäten.