Nyheter

Uppsving för byggindustrin

Foto: Susanne Bengtsson.

En förbättrad konsumtionstillväxt i Sverige ger byggindustrin ett rejält uppsving. Bostadsinvesteringarna stiger under hela prognosperioden 2014-2015. Uppgången på byggmarknaden är bred, och såväl lokal- som anläggningsinvesteringarna ökar.

Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

De ekonomiska tillväxtutsikterna har grumlats under inledningen av hösten. Stora ekonomier som Kina, Japan, Ryssland och Tyskland hackar, medan USA och storbritannien går allt bättre.

Även Sverige får en viss förbättrad tillväxttakt 2015.

Det är hushållen som är den främsta drivkraften under prognosperioden, men även bruttoinvesteringarna ger ett bra tillskott. Bostadsbyggandet vände upp redan under fjolåret och detta lyfter bygginvesteringarna i år. Prognos nyproduktion av bostäder ligger på 34 000 både för 2014 och 2015.

– För byggindustrin ser vi en bred uppgång som i år drivs av investeringar i bostäder. Regerinsskiftet märks indirekt på bostadssidan där amorteringskrav och skattehöjningar kommer att dämpa efterfrågan på bostäder, säger Johan Deremar , nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Istället ökar aktiviteten på lokalsidan, men också järnvägsbyggandet vänder upp 2015 efter att ha minskat i fyra års tid.

Uppgången i byggandet är relativt ojämnt fördelad över landet. I de nordligare länen, framför allt i Västerbotten, är det hög aktivitet. Att Umeå blev kulturhuvudstad i år och flytten av Kirunastadskärna är av betydelse för byggutvecklingen i regionen. I Göteborgsregionen stärks byggkonjunkturen, bland annat tack vare infrastruktursatsningarna inom västsvenska paketet.  Skåne och Malmö däremot har det kämpigt och även Stockholm har drabbats av bakslag då flera betydelsefulla infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm och Slussen skjuts på framtiden.

FAKTA Bygginvesteringar

Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring.

                             Mdkr                  Utfall                   Prognos

Sektor                2013                    2013                    2014                    2015

Bostäder           134,9                      4                           23                        4

Lokaler              120,0                     -6                          2                           4

Anläggn             74,7                      -4                          4                           3

Summa             329,6                    -2                         11                         4

 

Källa: Sveriges Byggindustrier