Nyheter

Urban linbana närmare förverkligande

Om allt går enligt planen så kommer Göteborg att ha en linbana över Göta Älv lagom till firandet av 400-årsjubileet 2021. Bild: Göteborgs stad

Tankarna på en linbana över Göta Älv i Göteborg har gått från ett kul tävlingsförslag till en fullt genomförbar idé.
Fullmäktige sa ja till linbanan vid senaste sammanträdet och enligt förslaget ska den öppnas för trafik lagom till 400-årsjubileet 2021.

Idén med en urban linbana i Göteborg kommer från början från de diskussioner som fördes med göteborgarna inför stadens 400-årsjubileum.

– Det känns roligt att idén om en linbana kommer från medborgarna. Det fanns en linbana här vid 300-årsjubiléet, och nu fick vi in över 30 förslag, berättar Emma Josefson, trafikplanerare på Trafikkontoret i Göteborg.

Och nu har linbanan tagit ett steg närmare verklighet. Vid senaste sammanträdet antog kommunfullmäktige planeringsinriktningen för linbanan.

– Det känns jätteskönt att vi har ett tydligt och brett politiskt stöd. 93 procent av ledamöterna röstade för förslaget.

Gondolerna beräknas gå 40-50 meter upp i luften och tornen beräknas bli 60-90 meter höga. Hastigheten blir cirka 20-25 kilometer per timme och kapaciteten är cirka 2 000 resenärer per riktning och timme. 

Turtätheten ska vara hög, minst en gondol per minut. Tillgängligheten ska vara god för alla och även cyklister ska kunna använda linbanan.
Enligt förslaget ska linbanan vara en del av kollektivtrafiken och omfattas av Västtrafiks biljettsystem.

Kostnaden för att bygga linbanan beräknas till 1,1 miljarder i 2015 års priser.