Nyheter

Utbyggnaden av Arlanda tar fart

Arlanda ramp E. Illustration Tengbom

De stora investeringar som Swedavia planerat för sätter nu igång på allvar på Stockholm Arlanda Airport, och nu inleds två projekt för att göra plats för fler flygplan – och resenärer.

NCC har fått i uppdrag att bygg en ny ramp med uppställningsplats för flygplan

Samtidigt har Skanska upphandlats att utföra ombyggnadsarbeten på terminal fem.

Antalet resenärer har sedan 2010 ökat med cirka 40 procent. Med syfte att möta utvecklingen har Swedavia beslutat om investeringar vid Stockholm Arlanda Airport motsvarande 13 miljarder kronor fram till 2043.

NCC bygger på uppdrag av Swedavia ramp E, en drygt 100 000 kvadratmeter stor uppställningsplats för flygplan söder om terminal 2. Ordern  är värd 165 miljoner kronor för NCC Infrastructure.

Arbetet omfattar schakt- och beläggningsarbeten med betong med anslutningar för den luft, el och bränsle som flygplanen behöver. Rampen kommer även förses med så kallade ramphus med personalutrymmen, skärmtak över parkeringsplatser för servicefordon och en större teknikbyggnad.

Ramp E får uppställningsplatser för elva normalstora plan, exempelvis Boing 737 och Airbus 320. Eller så kan den användas till fem större flygplan, som Boing 747 eller Airbus 330. En plats reserveras för de största planen, exempelvis Airbus 380.

NCC inleder markarbetet under september. Etapp ett av uppställningsplatsen tas i drift i oktober 2017. Etapp två tas i drift i december 2017.

Ytterligare en del i Arlandas expansion har upphandlats. Skanska har fått i uppdrag att utföra ombyggnadsarbeten på Arlandas terminal fem. Syftet är att förbättra passagerarflödet för passagerare från länder utanför Schengen-området.

Skanskas arbeten kommer att utföras i gateområde 11-24 i terminalen där taket ska lyftas för att ge mer ljus och ett luftigare intryck. Det blir fler rulltrappor och hissar för att underlätta passagen mellan plan fyra och tre. 

Byggstart är planerad till september i år och arbetet ska vara slutfört till våren 2017.

I april i år meddelande Swadavia att JM Entreprenad efter upphandling fått förtroendet att i generalentreprenad svara för ny- och ombyggnad av nytt driftområde på Arlanda flygplats.

Entreprenaden omfattar en ombyggnad på 20 000 m2 samt nybyggnad av 13 hus med en total yta om 26 000 m2. Entreprenadområdets yta uppgår till 125 000 mEntreprenaden i sin helhet ska vara klar under 2018.

– De stora investeringar vi planerat för i lång tid sätter nu igång på allvar på flera områden på Arlanda. Behovet är stort för att möta den växande trafiken och för att utveckla flygplatsen till att fortsätta säkra Stockholms och hela landets tillgänglighet med flyg, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport, i ett pressmeddelande.