Nyheter

”Utländska arbetare har för stora risker”

Utländska byggnadsarbetare behöver bättre kunskap om svenska arbetsmiljöregler. Det anser Arbetsmiljöverket, som nu drar igång en informationskampanj riktad direkt till utländska arbetstagare.

— Vi har en hel del indikationer på att människor med utländsk bakgrund har för stora risker i arbetet, de har helt enkelt en för dålig arbetsmiljö, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Därför vill verket förmedla budskapet att arbetsmiljöreglerna omfattar alla som arbetar i Sverige. Via en ny sajt, safeatwork.se, annonser och direktreklam till entreprenörer ska informationen spridas.

Kampanjen ska även köras i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland, för att budskapet ska nå personer som eventuellt funderar på att komma till Sverige för att jobba.

— Den här kampanjen är ett viktigt komplement till andra insatser. Vi har en särskild insats mot små företag med mindre än 20 anställda, och vi ska dra igång en inspektionsinsats mot in- och uthyrning av arbetskraft, säger Mikael Sjöberg.

Kampanjen kostar två miljoner kronor. I förlängningen hoppas Arbetsmiljöverket att den ska leda till att olyckorna i byggbranschen minskar.

Sedan 2007 har sex utländska arbetstagare omkommit på svenska byggarbetsplatser. Det senaste dödsfallet inträffade i maj i år, när en polsk byggnadsarbetare klämdes till döds under en borrigg vid bygget av Citybanan i Stockholm.

Enligt en LO-rapport från 2010 hade tre infrastrukturprojekt med en stor andel utländsk arbetskraft en högre olycksfrekvens än genomsnittet för anläggningsarbete i Sverige.