”Utländska bolag har fler olyckor”

”Utländska bolag har fler olyckor”
Enligt en LO-rapport från förra året drabbas utländska företag av fler olyckor i Sverige. Men resultaten har fått mothugg från två av de undersökta projekten.

LO:s granskning av de tre stora infrastrukturprojekten Citytunneln, Citybanan och Norra Länken visar att arbetskraften till 45 procent bestod av utländska personer. Och fler arbetsolyckor än normalt inträffade på två av projekten, Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm. Som jämförelse användes Arbetsmiljöverkets uppgift om vad en ”normal” olycksfrekvens är: 11-18 arbetsolyckor per 1 000 anställda och år. På Citybanan inträffade 31,4 olyckor och på Citytunneln 20,5 olyckor, enligt LO-rapporten. Norra Länken höll sig inom den ”normala” olycksstatistiken med 17,9 olyckor. – Vi diskuterar nu hur vi ska få de utstationerade företagen att samverka på stora infrastrukturprojekt. De har inte samma kultur med skyddsombud och arbetslag som samverkar, säger Roger Johansson, Byggettans ordförande. Citybanan har dock protesterat mot rapporten och hävdar i stället att deras olyckstal ligger på 22 olyckor. Även projektledningen för Citytunneln har påpekat att det inte finns något samband mellan utländsk arbetskraft och arbetsolyckor inom deras projekt.

Relaterade artiklar

”Det kan bli tryckt stämning”
400 000 i företagsbot för allvarlig klämolycka
Inspektioner med fokus på utstationerad arbetskraft
Säkra byggarbetsplatser kräver oberoende kontroller