Nyheter

Utmanare här för att stanna

Wang Tianshu, vd CRTG och Fredrik Asklund, Projekt Manager på CRTG.

Det kinesiska bolaget CRTG har siktat in sig på Europa, och Stockholm är brohuvudet för deras planerade expansion. De första projekten som CRTG genomför är tre arbetstunnlar till nya tunnelbanan i Stockholm.
– Det här är en långsiktig satsning och vi vill bidra med kompetens och arbetskraft i en bransch där det är en bristvara, säger Fredrik Asklund, Projekt Manager på CRTG


Den stora lastmaskinen kör in i tunnelschaktet och fyller skopan med sprängsten. Varningssignalen piper när den backar ut och det rasslar till när skopan töms i den väntande lastbilen.  Än så länge har bygget av arbetstunneln bara kommit femton meter in i berget men den ska bli 560 meter lång och är en avgörande pusselbit för bygget av den nya sträckningen av tunnelbanan till Nacka. Totalt ska en halv miljon kubikmeter berg sprängas och fraktas bort. Det byggs en arbetstunnel till varje ny station och sedan utgår man från dem när man bygger själva huvudtunneln och sammanbinder de olika delarna. Enlig Fredrik Asklund så är det egentligen ett ganska litet projekt för CRTG  (China Railway Tunnel Group).

– Det här är en helt ny marknad för oss och vi bygger upp organisationen från grunden. Vi vill växa organiskt och då känns det naturligt att inleda etableringen med bygget av arbetstunnlarna. Vi lär oss från grunden. I ett längre perspektiv är vi intresserade av att ta större projekt och även delta i arbetet med huvudtunnlarna, säger han.

På grusplanen framför det gapande hålet i berget står borriggen som används vid tunnelbygget.  Den ser ut som en blandning mellan en transformer och en gigantiskt insekt. Maskinen är eldriven och operatören sitter i en ljudisolerad hytt. Den är tillverkad av svenska Epiroc som har sitt huvudkontor bara några kilometer från själva tunnelbygget. Totalt har man tre borriggar som jobbar vid de olika arbetstunnlarna men det är bara en liten del i maskinparken som det kinesiska bolaget CRTG fått bygga upp inför projektet.

– Vi har startat från noll och skapar en helt ny verksamhet. Våra underentreprenörer har fått vara med och tycka till om vilka maskiner de föredrar att jobba med. En fördel med det är att vi kan välja den senaste och bästa utrustning för uppgiften och för medarbetarna bidrar det till att det blir roligare att gå till jobbet, säger Fredrik Asklund.

När den kinesiska jätten inom tunnelbyggande, CRTG, vann upphandlingen av de tre arbetstunnlarna höjdes flera röster som varnade för prisdumpning. Anbudet låg cirka 40 procent lägre än det näst lägsta som kom från Subterra, ett tjeckiskt bolag med en gren i Sverige. Men det är en kritik som Fredrik Asklund menar är obefogad. Han visar handlingar med anbud till flera projekt som CRTG inte vunnit och där flera konkurrenter, bland annat Subterra, lagt betydligt lägre bud (se anbudspriset i faktaruta).

– Vi skulle inte ge oss in på den här marknaden om vi inte trodde att vi kan tjäna pengar på projekten. Vi konkurrerar på lika villkor och när vi vann upphandlingen av arbetstunnlarna hade vi det bästa priset. Men vi måste följa svenska lagar och regler precis som alla andra och det finns ingen dold agenda eller subventioner från ägarna. Vi vill bidra med något bra för att bygga vårt framtida samhälle, säger han

Det är Region Stockholm som är byggherre för tunnelbanan och Martin Hellgren, som är avdelningschef på förvaltningen för den södra utbyggnaden av tunnelbanan, välkomnar att fler aktörer är intresserade av att lämna in anbud på projekten.

– Det behövs fler aktörer för att möta behovet som vi har av tunnelbyggande i regionen. Det finns inte tillräckligt med arbetskraft och kompetens för att möta efterfrågan. Vi som byggherre är givetvis måna om kvalitén på anbuden och alla våra krav måste uppfyllas. I det här fallet var det CRTG som hade lägst pris och då är vi förbundna av lagar och regler att anta det. Det handlar om att hushålla med skattebetalarnas pengar. Vi känner oss trygga med att projekten kommer genomföras enligt de villkor som upprättats i kontrakten, säger han.

Även om CRTG är stora i Asien och Sydamerika så är bygget av arbetstunnlarna i Nacka det första projektet i Europa. Kontoret i Stockholm ses som ett brohuvud för en vidare expansion till andra länder i Europa. Att man börjar med Sverige beror bland annat på att det finns en strukturerad process för upphandlingar och en stor efterfrågan på tunnelbyggande. Den som etablerade CRTG i Sverige var Wang Tianshu. Hon är vd för företaget och ett av de kinesiska ansiktena som syns ute vid etableringskontoret i Nacka. I framtiden kan det bli fler.

– Under arbetet av de här arbetstunnlarna kommer vi ha några medarbetare från vår kinesiska verksamhet på mer administrativa uppgifter. Vi kommer troligen också lära upp något arbetslag med yrkesarbetare för att kunna dra nytta av dem i kommande projekt. Just nu råder det brist på utbildad personal med rätt kompetens. Det här är ett sätt där vi kan bidra, säger Fredrik Asklund.

När nyheten om att CRTG vunnit upphandlingen av arbetstunnlarna blev känd höjdes även kritiska röster som varnade för risken för försämrade arbetsvillkor och arbetsmiljö. När vi gör vår rundvandring på byggarbetsplatsen är just arbetsmiljön något som företagets representanter är måna om att visa upp. Här finns bland annat speciella kurer för sjukvård om olyckan skulle vara framme. De kommer placeras ut med jämna mellanrum i tunnlarna när man kommer längre in i berget. Fredrik Asklund understryker att yrkesarbetarna omfattas av kollektivavtal och övriga villkor som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Samma förfaringsätt som gäller när man idag har arbetare från exempelvis Baltikum. Han har själv arbetat flera år i Kina och ser både likheter och skillnader i kynne och arbetssätt.

– Det finns stora kulturella skillnader som man måste ta hänsyn till men också en del likheter. Min erfarenhet är att svenskar och kineser samarbetar väldigt bra, säger han.

Satsningen i Sverige är ett medvetet steg in på en ny marknad för CRTG. Den som ser företaget som ett hot får försöka vänja sig vid att den kinesiska jätten är här för att stanna. Arbetstunnlarna är bara ett första steg i satsningen.

– Rom bygges inte på en dag. Vi försöker lära oss och förbättra oss varje dag. En sak som jag lärt mig under min tid som jag jobbat med kineser är att de är väldigt långsiktiga, säger Fredrik Asklund.

Fakta anbud och entreprenader

 • De tre aktuella projekten som CRTG bygger på tunnelbanans nya sträckning till Nacka:
 • 87131 (Värmdövägen) arbetstunneln 550 meter lång plus 2×20 meter plattformsrum och 2×20 meter servicetunnel.
 • 87132 (Järla Östra) arbetstunneln 460 meter lång plus 2X20 meter plattform, samt 2×20 meter servicetunnel.
 • 87133 (Skönviksvägen) arbetstunneln 360meter plus 2st 2×20 meter tågtunnel och 2×20 meter servicetunnel.
 • Tunnlarna ska vara klara hösten 2021.
 • Byggentreprenör: CRTG, China Railway Tunnel Group.
 • Byggherre: Region Stockholm

Anbud från CRTG samt närmaste konkurrent arbetstunnlar Nacka:

 • Arbetstunnel 87131 Värmdövägen: CRTG 85 822 895 kr, Subterra 165 075 801 kr
 • Arbetstunnel 87132 Järla Östra: CRTG 102 215 199 kr, Subterra 165 563 296 kr
 • Arbetstunnel 87133 Skönviksvägen Nacka: CRTG 87 747 082 kr, Subterra 134 872 920 kr

Exempel på anbud där CRTG inte varit lägst i pris:

 • Arbetstunnel 4711 Veddesta: CRTG 83 865 782 kr, Subterra 47 528 798 kr
 • Arbetstunnlar 4712 Robothöjden och Landningsbanan: CRTG 117 301 115 kr, NCC 77 095 600 kr
 • Källa: Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana