Nyheter

Utmaning att vara chef

Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna. Foto: Anna Sjöström.

– Många chefer vittnar om att de har för mycket att göra, men ofta glöms chefernas arbetsmiljö bort, säger Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna.

En hållbar chef är en person som vill och kan verka som chef över en längre period.

I projektet Hållbara chefer har Ledarna tillsammans med Bliwa, Almega, Sveriges kommuner och landsting, Kontura och Lunds universitet undersökt vad som krävs för att chefer ska vilja och kunna verka som chefer över en längre tid – vilket också är deras definition av en hållbar chef.
Forskarna vid Lunds universitet kom fram till att vad som krävs är bland annat: ett psykiskt välbefinnande, hög energi, låg utmattning, låg cyniskhet, effektivitet, god allmänhälsa och att jobbet inte påverkar privatlivet på ett negativt sätt.

– En känsla av sammanhang är också oerhört viktig och chefen måste förstå sitt uppdrag och vilka förväntningar och ansvar det innebär, säger Anki Udd.

Hon menar att ofta glöms chefernas arbetsmiljö bort, eftersom de har ett stort ansvar för alla andras.

– Chefer gör skillnad och påverkar medarbetarnas arbetsmiljö och därför är det viktigt att de trivs.

Men en chef är ingen isolerad ö, utan påverkas av mycket runt omkring: medarbetare, verksamhetens krav, sin chef, kunder, värderingar och omvärlden.
I projektet har de också tittat på hur det är att vara chef i dag, jämfört med för 10-15 år sedan och kommit fram till att cheferna i dag har bredare ansvarsområden, upplever sina roller som mera oklara och att förändringstakten är högre i dag,

– Så länge man för bestämma förändringarna själv är det ofta inga problem, men kan bli jobbigt när man inte får påverka själv.

I Ledarnas rapport Tid för ledarskap uppger cirka hälften av de tillfrågade cheferna att de varje vecka upplever att mycket tid för åt till uppgifter som ibland känns tveksamma om de över huvud taget ska genomföras.
Rapportskrivning, administration, vissa möten och IT-system som fallerar hör till de ”tveksamma” uppgifterna.

Ungefär lika många uppger också att de gör sådant som borde göras av någon annan person eller yrkesgrupp.

– 54 procent har en otydlig bild av uppdraget. Man ska komma ihåg att det inte kostar något att stämma av med chefen över. Uppdragen förändras med tiden och därför är det viktigt att ha en ständig dialog med den man rapporterar till, säger Anki Udd.

Hållbara chefer visar att det finns ett samband mellan organisatoriska förutsättningar och chefers hållbarhet.

Men trots allt som cheferna upplever så ligger de svenska cheferna på fjärde plats, enligt en världsomspännande undersökning från Stanford University.

– Det är en utmaning att vara chef i dag, men med rätt förutsättningar är det bland det bästa som finns. En bra chef kan höja alla på en arbetsplats, säger Anki Udd.