Nyheter

Utmaning för Swecos ingenjörer

En 21 meter hög staty 100 meter ute i vattnet — där har ni Swecos senaste konstruktionsuppdrag.

Det är den estniska nationalhjälten Kalevipoeg som ska få en egen skulptur uppförd.

— Uppdraget är spektakulärt och utmanande på många sätt. Statyn kommer att fästas på en platå under vattnet och skulpturen måste konstrueras för att klara påfrestningar från vind, vågor och is, säger Aare Uuslau, vd för Sweco Projekt i Estland.

Specialister från Sverige har också varit på plats för att göra en så kallad laserskanning, en metod som möjliggör mycket snabb datainsamling och dokumentation av komplicerade konstruktioner.

Den estniska konstnären Tauno Kangro har gjort en modell av statyn som är cirka 2,5 meter hög och 2 meter bred. Färdig ute i vattnet ska statyn bli ungefär 10 gånger så stor.

Statyn ska byggas med hjälp av en 3D-modell.

Uppdraget utförs åt Tallinns stad och är värt cirka 0,7 miljoner Euro.