Nyheter

Utmärkt läge för JM

JM lämnar en bra rapport med en vinst på 840 miljoner kronor. ”Återhämtningen har gått snabbare än väntat”, säger koncernchefen Johan Skoglund till Byggvärlden.

JM startade 3400 byggen under 2010, vilket var 60 procent fler än år et innan. Det var också fler än vad bolaget hade räknat med. Även försäljningen har gått bra.

– Samtidigt har vi haft förmågan att hålla i kostnaderna. Vi har strukturerat projektering och produktion och jobbat med strategiska inköp. Vi har ett mer enhetligt sätt att jobba, vilket ger en bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet på slutprodukten, säger Johan Skoglund.

Hur ser du på 2011?

– Förutsättningarna ser bra, urbaniseringstrenden är stark. Folk flyttar till storstäderna där vi är verksamma. Dessutom är de grundläggande förutsättningarna för byggbranschen bra. Bostadssektorn driver byggkonjunkturen i positiv riktning – särskilt stark är efterfrågan i storstäderna. Det passar JM, som har just detta som kärnverksamhet.

JM skar snabbt ner verksamheten under lågkonjunkturen. Målet är att komma upp på tidigare nivåer med 4000-4500 byggstarter per år. Ett mål bolaget räknar med att nå under 2012.

– Vi växer kontrollerat, säger Johan Skoglund. Under 2010 växte vi, från 1850 anställda till 2100. Nu fortsätter vi att anställa.

Hur ser du på förutsättningarna för bostadsmarknaden i år?

– Vi tror på stabila priser.

Är du orolig över en bostadsbubbla?

– Nej, vi ser inget som tyder på någon bubbla. Då tror jag att det är ett större hot att vi riskerar att inte få tag på rätt personal för att kunna växa. Byggmarknaden påverkas också av yttre omvärldsfaktorer. Jag ser inte att de oroligheter som finns i dag skulle kunna påverka oss men är ödmjuk inför det. Vi såg till exempel hur hårt de amerikanska subprime-lånen slog.