Utred inte plan- och bygglagen i onödan

Utred inte plan- och bygglagen i onödan
Plan- och bygglagen behöver reformeras - men utred inte i onödan, menar Sveriges Bygginsdustrier.
Sveriges Byggindustrier delar Veronica Palms åsikt i SvD den 6/5 om att plan- och bygglagen behöver reformeras. Men plan- och bygglagen ska inte utredas i onödan, säger man i ett pressmeddelande.

BI ser inget behov av en parlamentarisk kommitté med hänvisning till den senaste parlamentariska PBL-kommittén som 2005, efter tre års arbete, lade fram en 1 500 sidor lång utredning med lite sakinnehåll.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”2800″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image media-image-left”,”style”:”margin-left: 7px; margin-right: 7px; margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; float: left; width: 100px; height: 129px; ”}}]]– Det finns redan en utredning genomförd av en insatt och erkänd utredare i form av Byggprocessutredningen (SOU 2008:68). Den utfördes på sex månader med bra resultat. Förslagen i den utredningen rör bl.a. privat initiativrätt, tidsgräns för detaljplanearbete och användning av modern teknik. Förslagen är remissbehandlade och kräver ingen ytterligare utredning, säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor, Sveriges Byggindustrier. 

Under det senaste halvåret har regeringen tillsatt utredningar och uppdrag kring till exempel kommunala särkrav, utformning av exploateringsavtal, kommunernas planberedskap respektive markanvisningsprocessen. 

– Därutöver ser Sveriges Byggindustrier gärna att en översyn av lagen om riksintressen görs, lagstiftningen är här inte i takt med tiden. Se även över möjligheterna att införa sanktionsavgifter när tidplaner inte hålls, korta instansordningen och se över överklagandeprocessen, avslutar Björn Wellhagen.

Foto: Rosie Alm

Relaterade artiklar

Så vill regeringen förhindra byggnadsras
Regeringen beställer ny cementutredning
Bygglov kan återinföras för attefallshus
Uppskjutna byggstarter största effekten av coronakrisen