Nyheter

Utsatte anställda för risker – tvingas betala halv miljon

Ett stort företag inom ventilation lät arbetstagare befinna sig på hög höjd utan fallskydd. En anställd fick även arbeta med allergiframkallande kemiska produkter utan att följa befintliga föreskrifter, visade Arbetsmiljöverkets inspektioner.

Nu beslutar Förvaltningsrätten att bolaget ska betala sanktionsavgifter på totalt 528 100 kronor efter ansökan från Arbetsmiljöverket, meddelar Nyhetsbyrån Sirén.

Vid en inspektion hos Assemblin Ventilation AB (bolaget) på ett arbetsställe i Luleå framkom att en av bolagets arbetstagare utförde arbete med fogskum innehållandes diisocyanater, allergiframkallande kemiska produkter, utan att arbetstagaren hade genomgått medicinsk kontroll med tjänstbarhetsbedömning.

Vid en annan inspektion hos bolaget blev Arbetsmiljöverket varse om att en arbetstagare utförde byggnads- och anläggningsarbete på ett tak där det fanns risk för fall och fallhöjden var två meter eller mer. Fallskydd saknades.

Arbetsmiljöverket ansökte om att förvaltningsrätten skulle påföra bolaget sanktionsavgifter för dessa båda överträdelser med 144 200 respektive 400 000 kronor.

I en dom från Förvaltningsrätten i Umeå bifaller rätten Arbetsmiljöverkets ansökan och förpliktigar Assemblin Ventilation AB att betala 144 200 kr respektive 383 900 kr i sanktionsavgift till staten, alltså drygt en halv miljon kronor. 

Assemblin motsätter sig, enligt domen, påförandet av sanktionsavgifter i båda fallen. Fogningsarbetet har utförts under en sammanlagd tid på fem minuter och avsett högst 60 cm fog. Den aktuella arbetstagaren har efter Arbetsmiljöverkets inspektion genomgått en läkarundersökning och konstaterats inte ha drabbat av några besvär med anledning av fogningsarbetet. 

Angående fallrisken skulle arbetstagaren inte utföra något arbete utan blev ombedd av en kollega att komma upp på taket tillfälligt. Arbetstagaren befann sig långt från takkanten, och företaget påpekar också att det under takfoten stod en container som borde ha kunnat förhindra ett eventuellt fall till marken. Bolaget anför att från taket, där arbetet utfördes, till containern är fallhöjden cirka en halv meter. För att aktuell lagstiftning ska vara tillämplig krävs en fallrisk och att fallhöjden är två meter eller mer.