Nyheter

Utvecklar hamnen i Hudiksvall

Foto: Västra Hamnen Holding.

Norrtälje, Norrköping, Helsingborg…
På många håll i landet pågår omvandling av gamla hamnområden till attraktiva stadsdelar. Hudiksvall är ännu en kommun som inlett utvecklingen av stadens bästa läge – Västra Hamnen.

De mest attraktiva lägena ligger vid vattnet. I städer är det dock svårt att få tillgång till byggbar tomtmark i havsnära lägen. I Hudiksvall i Hälsingland har stora skamfilade ytor i hög grad stått outnyttjade under många år i det gamla hamnområdet i närheten av centrum.

Men nu pågår planer på att utveckla hamnområdet till en helt ny stadsdel, Västra hamnen, som fullt utbyggd ska ge plats för 1200 nya bostäder och 1000 nya arbetsplatser.

– Vi tror på Hudiksvall och det här är ett unikt läge mitt i stan. Här vill vi leverera kvalitet till nöjda kunder, och vi behöver inte ha bråttom. Vi räknar med att projektet kommer att pågå i tio år från ax till limpa, säger Jon Larsgården, vd Västra Hamnen Holding AB.

Bolaget ägs till hälften vardera av ProNordic AB och Jon Larsgården Holding AB. 2020 förvärvade de marken i Västra Hamnen, och den första mars i år tillträdde bolaget fastigheten som består av 250 000 kvm exploateringsbar mark, 700 000 kvm hav och cirka 38 000 kvm förvaltade lokaler.

Den gamla industritomten har tidigare använts av sågverksindustrin för bland annat timmerupplag, fram till slutet av 1980-talet. Fram till mitten av 90-talet genomfördes här omfattande sanering. Länsstyrelsen, kommunen och Holmen bekostade arbetet.

– Havsbotten utanför har nyligen renats för 70 miljoner kronor. För oss är det viktigt att försäkra oss om att området är rent, att det går att bada i havet och att barn kan leka här, säger Jon Larsgården.

Visionen är att låta olika byggherrar bebygga hamnen med både bostadsrätter, radhus och egna hem. I planen finns också en stor stadsdelspark/aktivitetspark, en marina för småbåtar, en aktivitetshall, verksamhetslokaler och samhällsfastigheter i form av vårdbyggnader, förskolor och gruppboenden.

– I området har vi redan 38 000 kvm, och 300 hyresgäster, i befintlig förvaltning.

Vissa kontor, såsom den befintliga vårdcentralen och en innebandyhall, ska bevaras medan flera andra byggnader rivs.

– Vi eftersträvar en mix i kvarteret mellan gamla och unga och vill erbjuda kvalitetslokaler genom hela livets cirkel, från förskola till äldreboende.

I somras lämnades den byggherreledda detaljplanen in till kommunen. När den är godkänd finns aktörer redo att sätta igång med Hudiksvalls största stadsutvecklingsprojekt i modern tid.

HSB har köpt en del av den norra delen av Västra Hamnen och deras ambition är att skapa fyra punkthus som totalt ska rymma ca 100 bostadsrättslägenheter. Säljstarten är preliminärt beräknad till årsskiftet 2021/2022, med en första inflyttning 2023.

– Att få vara med och utveckla Hudiksvalls hamnområde är något som HSB haft på agendan under en lång tid. Närheten till centrum, till havet och till kommunikationer gör läget attraktivt. Läget är ju det som räknas, säger Anders Wallner, vice vd i HSB Södra Norrland.

Han berättar att det här är det första hamnområdet i Södra Norrland där HSB är med som bostadsutvecklare.

– Vi har haft samarbeten med Pronordic tidigare, bland annat i Gävle, så det föll sig naturligt att vi ville satsa här.

Västra hamnen tar vid precis där Kattvikskajen slutar. Kattvikskajen, som ligger alldeles vid resecentrum, är den första etappen i utvecklingen av hamnen. Flera byggherrar har redan satt spaden i marken. Bland annat ska Hudiksvallsbostäder, Hälsingebygg och Glysis bygga bostäder och kontor på kajen.


Andra hamnprojekt:

                  

       
projekt Byggkostnad Byggstart Byggherre_Namn Byggentreprenör_Namn
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn 275 2021  Brynäs Näringsfastigheter AB  
Nybyggnad av bostäder och hotell i Värtahamnen 500 2021  Wallhull AB  
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1 137,5 202102 Sandviksudden AB  
Nybyggnad av bostäder i Lomma 100 2020  JM AB JM AB
Nybyggnad av område med centrumkaraktär i Sölvesborg. 2000 202012 Solixx utvecklings AB  
Nybyggnad av kontor och hotell i Oceanhamnen, Helsingborg   201904 Midroc Property Development AB Allbygg i Höganäs AB
Rivning och om och påbyggnad till lägenheter i Nynäshamn 125 202108 Rosewood Project Nynäshamn AB (publ)  
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1 162,5 202102 Slättö Förvaltning AB  
Nybyggnad av kontorshus i Södra Hammarbyhamnen 150 202112 Remulus Svealand 5 AB Skanska Sverige AB
Nybyggnad av kontors och bostäder mm i  Västra hamnen, Malmö 450 202003 Lantmännen ek för Veidekke Entr. AB. Bygg Syd
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn 125 202104 Credentia AB  
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall 100 202104 Skanska Sverige AB Skanska Hus AB
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Inre hamnen, Norrköping 150 202108 Castellum AB  
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 2 100 202005 JM AB Region Öst JM AB Region Öst
Nybyggnad av kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg   201912 Castellum AB Veidekke Entr. AB. Bygg Syd
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Hamnen, Malmö 225 202002 Brf Varvskajen Peab Sverige AB
Nybyggnad av kajbyggnad i Norrköping 125 202109 Norrköpings kommun NCC Infrastructure

             
Källa: Byggfakta