Nyheter

Utvecklar Hyllies högsta kontorshus

The Point. Bild Annehem.

Peab och Volito ska bilda ett gemensamt bolag med syfte att utveckla Hyllies högsta hus, den 110 meter höga kontorsfastigheten The Point.

Det gemensamma bolaget ska även äga och förvalta hotellfastigheten Värdshuset 5 vid Hyllie stationstorg.

Bildandet sker genom överlåtelse till Volito Fastigheter AB och Peabs styrelse har beslutat att årsstämman 2016 ska ta ställning till affären eftersom den är en närståendetransaktion, skriver Peab i ett pressmeddelande. Vid genomförande ger affären en positiv resultateffekt i Peab om cirka 100 Mkr under andra kvartalet 2016.

Peab har sedan 2009 utvecklat tre projekt i området runt Hyllie stationstorg i Malmö. De två första projekten var kontorsfastigheter som har färdigställts och avyttrats. Det tredje projektet var hotellfastigheten som färdigställdes under november månad 2015. The Point blir det fjärde projektet som Peab skulle utveckla i området, den här gången tillsammans med Volito Fastigheter AB.

Det gemensamma bolaget ska bildas genom att Peab via dotterbolag säljer 50 procent av aktierna och aktieägarlånen i Peab FU Linné AB (under namnändring till Point Hyllie Holding AB) (PHH) till Volito Fastigheter AB (Transaktionen).

Köpeskillingen i Transaktionen är beräknad på ett underliggande tillgångsvärde om sammantaget 777 Mkr, varav 565 Mkr avser Värdshuset 5 (hotellfastigheten) och 212 Mkr avser Värdshuset 4 (byggrätterna inklusive kostnader för projektering och bygglov mm).

Transaktionen beräknas kunna slutföras i början av juni månad 2016, förutsatt att årsstämman godkänner Transaktionen enligt nedan.

PHH skulle efter Transaktionen ägas till lika delar av Peabs dotterbolag och Volito Fastigheter AB. Ett av skälen till att genomföra Transaktionen i samarbete med Volito Fastigheter AB är bland annat att minska kapitalbindningen och risktagandet i projekten. Man nyttjar även parternas styrkor inom förvaltning, produktion, uthyrning och byggherrekompetens. Tillsammans som 50/50 ägare skulle parterna förbättra möjligheterna att utveckla tillgångarna för att uppnå maximalt värde i PHH.

FAKTA

The Point

 • Öresundsregionens högsta kontorsbyggnad. Kommer att inrymma några av Sveriges mest spektakulära kontorslokaler, blir Malmös nya landmärke.
 • Ligger på bästa läge i Hyllie Malmö. Några meter från tågstationen. Direktförbindelse med Quality Hotel View.
 • Bygglov är beviljat.
 • Prel byggstart under 2016.
 • 110 m högt. 29 våningar.
 • Ca 20000 kvm kontorslokaler.
 • Egen lounge Lobby och hisshall med 6 hissar.
 •  

Quality Hotel View

 • Ett komplett konferenshotell i hjärtat av den nya stadsdelen Hyllie i Malmö.
 • Hotellet öppnade den 11 januari 2016.
 • 5 meter högt
 • 302 hotellrum
 • 21 konferenslokaler med total kapacitet för 1050 personer
 • Brasserie X – food with a pinch of surprise
 • Bar X & Lounge Relax och gym

Källa: Annehem.