Nyheter

Utvecklar ny stadsdel med 1600 bostäder

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, ska utveckla en helt ny stadsdel i centrala Nyköping. Bild: SBB

 

 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, ska utveckla en helt ny stadsdel i centrala Nyköping omfattande cirka 1.600 bostäder, skola samt vård- och omsorg.
Utvecklingen möjliggörs av att Nyköpings kommun har fattat beslut om en ny stor detaljplan för det stationsnära området Nöthagen.

Nyköpings kommun har fattat beslut om en ny stor detaljplan för området Nöthagen, som idag är ett industriområde. Om fem år kommer den nya stadsdelen i sina första delar stå klar med bostäder, handel, skola samt vård- och omsorgsboende om totalt 160 000 BTA.  Nya torg och en stor offentlig park ingår i planområdet. Delar av den äldre kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelsen bevaras och förenas med den nya bebyggelsen. Mötet mellan gammalt och nytt blir en viktig del i Nöthagens identitet.    

 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB äger och driver utvecklingen. 
   
– Nyköping är en tillväxtkommun som är centralt placerad i Mälardalen och kommer med Ostlänkens utbyggnad att vara en viktig del för utvecklingen i Mälardalsområdet. Med Nöthagens placering i direkt anslutning till den nya järnvägsstationen kommer området att vara attraktivt för såväl lokalt som regionalt arbetspendlande. Utvecklingen i området ligger helt i linje med SBB´s hållbarhetsmål”, säger Krister Karlsson, Vice VD i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, i ett pressmeddelande.