Nyheter

Utvecklar nytt koncept för hamburgerkedjan

Den 22 april i år öppnade Max restaurang i Hudiksvall. Foto: Max

Hamburgerkedjan Max växer så att det knakar.
Under de kommande fem åren ska 50 nya enheter öppnas.
Wingårdhs arkitekter har tagit fram ett nytt koncept för hus och inredning.
– Vi är ganska aggressiva i våra expansionsplaner, säger bygg- och fastighetschefen Tony Jakobsson.

De 102 Max-restaurangerna i Sverige ska utökas med 50 stycken de kommande fem åren, man bygger även nya enheter i såväl Danmark och Norge. I Sverige ligger fokuset av naturliga skäl främst på storstadsområdena men även mindre städer och orter finns med i planeringen.

– Vi har en hel del vita fläckar på kartan som vi vill bygga på, säger Tony Jakobsson som inte har något emot att etablera nya restauranger nära befintliga konkurrenter som McDonald´s och Burger King.

I likhet med de andra kedjorna använder man sig av speciella koncepthus för att skapa en snabbare och mer kostnadseffektiv byggprocess, men inför hösten handlar det om en ganska radikal omställning jämfört med de restauranger som tidigare byggts.

– Vi har arbetat intensivt med Wingårdhs arkitekter för att ta fram ett nytt koncept för hus och inredning som ska ge en restaurangupplevelse utöver det vanliga, säger Tony Jakobsson och beskriver hur det nya formspråket och inredningen ska göra kedjans restauranger till mer ombonade, mysiga och hemtrevliga ställen.

I förarbetena har man tittat mycket på olika flöden både bland gästerna och de anställda och utifrån de analyserna försökt bygga bort de flaskhalsar där det gärna uppstår köer eller möten i trånga utrymmen. Men sen har man även tagit hänsyn till förändrade vanor, förr var det till exempel sällan någon behövde ladda sin mobiltelefon när de var ute och åt, men med dagens smarta mobiler finns det ett ständigt behov av att fylla på batterierna.
– Det här har vi naturligtvis tänkt på och kommer framöver att erbjuda olika möjligheter att ladda. Samma sak gäller laddstolpar för elbilar där ägaren kan fylla på batterierna i sitt fordon samtidigt som de äter.

När det gäller själva byggprocessen kommer den att se ut i stort sett på samma sätt som tidigare. När Max väl hittat ett nytt läge där de vill etablera sig försöker de i första hand köpa marken, men det finns även lösningar med arrende eller vanlig hyra.

– Alla jobb sker på totalentreprenad som vi handlar upp och det innebär att det kan handla om alltifrån ifrån små lokala byggare till stora koncerner, beroende på vilken ort det rör sig om. Vi har en hel del återkommande företag som profilerat sig som just kedjebyggare. Det tycker vi är en fördel eftersom vi då har en upparbetad relation som gör att vi känner till varandras möjligheter och begränsningar.

Det normala tidsspannet från att man bestämt sig för ett läge tills dess att den första hamburgaren serveras brukar ligga på cirka ett år, men räknat från bygglov är tiden endast 20 veckor. Genom att använda sig av koncepthus med en enkel byggteknik, stålstomme och platta på mark med hög grad av prefabricerade inslag, går det snabbt när alla papper är klara.

Om möjligt försöker man ansluta till fjärrvärme och fjärrkyla, men det är även vanligt med olika värmepumpslösningar samt bidrag från solceller som placeras på byggnadens tak.