Krönikor & Debatt

Vad har tak med AI att göra?

Marcus Weiland
Marcus Weiland, vice vd på Savantic delprojektledare inom Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet.

AI kommer att påverka alla delar av byggbranschen. I krönikan tar Marcus Weiland, vice vd för AI-konsultbolaget Savantic och delprojektledare inom Kraftsamling AI i Samhällsbyggandet, en närmare titt på vad det kan innebära för våra tak.

Det är mörka tider och då tänker jag inte på den ökade risken för kärnvapenkrig, inflationen, effektbristen, klimatkrisen som bara accelererar eller ens Tidö-avtalet. Nej, jag menar bokstavligen, och syftar på vintern, mörkret och kylan.

2017 gjordes en kartläggning av antalet hemlösa i Sverige. Mer än 33 000 levde i hemlöshet då. Vi vet inte hur många det är som är hemlösa idag, men det vi kan vara säkra på är att deras liv blir svårare under vintern. Det finns en strukturell hemlöshet som är svår att lösa. Civilsamhället, kommuner och naturligtvis byggbolag måste samverka.

Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder och bostad, står att läsa i FN:s mänskliga rättigheter. Hur är det att inte ha tak över huvudet? Vi reflekterar sällan över taken – de är så självklara för oss att vi glömmer bort dem.

Om man tittar på en stad på ett flygfoto blir det tydligt hur mycket av staden som är tak och hur lite vi använder dessa ytor. Det finns en och annan takterrass men de utnyttjas inte så mycket.

Svårt att inventera tak

Inom Kraftsamling AI i Samhällsbyggandet har jag fått prata om tak en hel del. Vi kan använda taken på många sätt. Solceller är toppen, men vi kan också låta våra tak bli gröna. Odling på tak kan ge närproducerad mat, göra dem trevligare att vara på, förbättra luftkvaliteten och bidra med ekosystemtjänster som pollinering. Vid stora skyfall räddar gröna tak avloppssystemet så vi slipper få översvämmade källare eftersom gröna tak binder nederbörden och gör att flödet blir långsammare.

Det är svårt att inventera alla tak och se vilka tak som lämpar sig bäst för solceller, odlingar eller kanske bikupor. Många faktorer avgör. Vad har taket för utformning, vem äger fastigheten, hur långt är det till intilliggande parker, hur ser ljusinfallet ut och vad är risken för skyfall? AI älskar den här sortens stora spretiga datamängder och kan analysera mängder av flygfoton på nolltid. Med AI kan vi väga ihop faktorerna så att vi får största positiva effekt av våra satsningar.

Spotr är ett AI-bolag i Nederländerna som inventerat alla tak i hela landet. De kan se hur mycket mossa det är på taken, vilka material de är gjorda av och hur slitaget ser ut genom att låta en AI titta på flygfoton. Det sparar pengar eftersom inventeringar kan automatiseras och göras oftare och i större skala. Med AI kan vi både ta hand om och utveckla våra tak bättre! Smartare tak minskar inte risken för kärnvapenkrig men kan hjälpa till med elproduktion och stärka ekosystemen i klimatkrisen.

Så hjälp gärna en hemlös att få tak över huvudet för natten och skänk ditt eget tak en tanke av tacksamhet.

/Marcus Weiland,
vice vd för AI-konsultbolaget Savantic och delprojektledare inom Kraftsamling AI i Samhällsbyggandet