Nyheter

Vad kan vi lära oss av coronapandemin?

Jenny Pilwind.


Den rådande coronapandemin tär på oss alla. Utöver tragiska dödsfall skapas oro och negativa samhälleliga konsekvenser såsom arbetslöshet, konkurser och börsnedgång. Personligen vill jag inget annat än vi tar oss förbi detta och kommer ut på andra sidan, friska och starka.

Det jag då börjar fundera på är om denna tid kommer att föra med sig värdefulla lärdomar? Det är en tröstande tanke att även en svår situation som denna i slutändan kan föra med sig någonting bra.

Vad gäller byggbranschen kan jag tänka mig följande exempel på lärdomar:

Vana av distansmöten

Nästan alla fysiska arbetsmöten (och även privata möten för den delen) sker numera via digitala medier. Zoom, Skype, Teams och andra plattformar har blivit ett naturligt inslag i arbetet och trots inledande tekniska svårigheter samt prat i mun på varandra har vi nu (förhoppningsvis) nått en nivå där det fungerar. Färre  fysiska möten innebär minskat resande. Minskat resande besparar miljön. Det kan också bli lättare att få till möten då det inte sällan är svårt att samla alla parter i ett byggprojekt vid ett och samma tillfälle. Distansmöten som alternativ kan hålla nere kostnader i projektet samt öka effektivitet. Med andra ord är digitala möten något vi bör ta lärdom av och använda oss mer av även fortsättningsvis.  

Identifierade utvecklingsområden

Det torde inte vara någon nyhet att kriser ställer saker och ting på sin spets. En krissituation ställer typiskt sett höga krav på en organisation. Även om byggprojekt ofta innebär snabb hantering och organisatoriska utmaningar har coronapandemin sannolikt tagit det till en ny nivå. Ingen organisation är perfekt och troligtvis har de brister som legat och grott nu uppenbarat sig, vilket skapar möjlighet att identifiera viktiga utvecklingsområden och potentiella förbättringsåtgärder. Det ger chans till att exempelvis kritiskt ställa frågan om projekten till en början varit tillräckligt organiserade och resurssatta. Allt detta är lärdomar som kan ge nytta för framtida byggprojekt.

Utökade kunskaper i avtalsfrågor

Trots att ”epidemi” (vilket naturligtvis även innefattar pandemi) utgör grund för en eventuell tidsförlängning enligt AB 04/ABT 06 i kap 4 § 3 p. 3 är det inte så enkelt. Olika frågor uppstår: Vad händer om beställaren väljer att pausa bygget? Vilka kostnader har entreprenören rätt till? Vilka hinder beror egentligen på pandemin? Vi jurister har den senaste tiden haft fullt sjå med att besvara dessa och många andra frågor. All den utökande kunskap och erfarenhet som detta för med sig gör att vi inför framtida avtalsskrivande bättre vet hur dessa frågor bör hanteras och regleras. På så sätt kan de lärdomar som detta givit oss leda till avtal som står bättre rustade för liknande scenarion.

Humanare avtalsrelationer

Entreprenadprojekt är i grund och botten ett samarbete mellan beställare och entreprenörer. Dessvärre är tvister relativt vanligt förekommande i byggprojekt och parterna har ofta ingen pardon mot varandra. Under denna kris tycker jag mig ändå se en tendens till ett mer humant agerande. Istället för att tvista väljer parterna att fokusera på att ta sig igenom krisen, tillsammans. Min förhoppning är att denna samarbetsanda fortsätter även efter att coronapandemin är förbi.

Kämpa på därute och ta hand om varandra. Vi ses förhoppningsvis snart på andra sidan – friska, starka och några lärdomar rikare!

Jenny Pilwind

Biträdande jurist
AG Advokat