Nyheter

Vågar vägra byråkrati

Carin Stoeckmann, vd Byggmästar´n i Skåne AB. Foto: Byggmästar´n i Skåne AB.

Blott 32 år gammal blev Carin Stoeckmann vd för Byggmästar´n i Skåne AB och sedan dess har omsättningen fyrdubblats.

Receptet för framgång heter en god arbetsmiljö, och därför har hon till skillnad från många andra chefer valt att inte delegera bort de här frågorna.

Många kritiker menar att arbetsmiljöfrågorna är ett eftersatt område inom byggbranschen som helhet, men det är en bild som Carin Stoeckmann inte känner igen. Hon erkänner att det kan finnas attitydproblem på många byggarbetsplatser, det kan handla om alltifrån från att man struntar i att bära hjälm till att man inte använder rätt metoder. Men samtidigt har byggindustrin tagit problemen på allvar och många undersökningar visar att de anställda anser att de trivs samtidigt som sjukfrånvaron är rekordlåg.

– Visst kan vi bli bättre på flera områden, och det är just det som är den stora utmaningen både för vårt företag och för byggbranschen i sin helhet, säger Carin Stoeckmann som konstaterar att själva kärnan i det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att föra en ständig dialog med så många inblandade parter som möjligt.

Som verkställande direktör för ett byggföretag med cirka 200 anställda handlar det om att axla flera roller och att vara flexibel. Samtidigt ger arbetsrollen henne möjlighet att kunna ägna sig operativt åt arbetsmiljöfrågorna, vilket är relativt ovanligt för en verkställande direktör.

– Ja, många chefer delegerar nog de uppgifterna till någon annan. Men jag har valt att hålla i de frågorna eftersom de intresserar mig. Personligen anser jag att det inte går att driva ett företag med framgång under lång tid utan att arbetsmiljöfrågorna väger tungt i det dagliga arbetet. De ska finnas med på agendan i både stort och smått. Därför vill jag försäkra mig om att de här frågorna inte stannar i ledningsgruppen utan att de verkligen kommer ut i produktionen, säger hon och tillägger att hon alltid förespråkat ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

I dag har företaget funnit en form som fungerar väl i den löpande verksamheten. Genom att regelbundet träffas i olika forum med hantverkare respektive tjänstemän går det att snabbt och effektivt fånga upp olika frågeställningar som dykt upp. Det kan handla om allt ifrån önskemål av att köpa in nya typer av skyddsglasögon till att förändra metoder som antingen stör eller som bör vidareutvecklas. Eftersom byggbranschen hanterar stora mängder kemikalier och farliga ämnen dyker det ofta upp frågor kring hur man ska hantera riskerna med dessa.

Två gånger om året går de igenom den här typen av frågor med skyddsombuden och då blir det ofta mycket diskussioner om hur arbetsmiljöarbetet ska förbättras. Dessutom blir det två träffar om året i ett forum för lagbasar, som består av informella ledare för femton arbetslag. Till det kommer tre träffar om året i ett medbestämmandeforum där de fackliga frågorna står i centrum, men även skyddsarbetet.

Carin Stoeckmann menar att byggbranschen är lite speciell eftersom man ofta arbetar väldigt nära andra företag. På ett bygge kan det finnas personal från ett tiotal andra företag, och det innebär att man påverkas väldigt mycket av hur de andra företagen hanterar olika arbetsmiljörisker.

Just därför anser hon att det är extra viktigt att inte bara jobba med arbetsmiljöfrågor internt utan även se till att verka i branschgemensamma forum. Carin Stoeckmann satt därför med i en rikstäckande referensgrupp för byggföretag, en uppgift hon nu lämnat över till en kollega, men sen deltar hon även aktivt när hon kan i möten mellan Arbetsmiljöverket, andra byggföretag samt de fackliga representanterna i Skåne.

Samtidigt som det blir mycket pappersarbete har hon inte mycket till övers för det som hon kallar dokumenthysteri. Att ständigt behöva fylla i olika blanketter och undersökningar tar både tid och energi som kunde användas till annat. Därför uppmuntrar hon de anställda till att ifrågasätta varje papper de får i handen och gärna komma med förslag på hur man kan förenkla administrationen med dessa. En fras som hon gärna använder sig av är att ”våga vägra byråkrati”.

Företaget nominerades hösten 2012 av Svenskt Näringsliv via Arbetsmiljöverket till den Europeiska arbetsmiljöbyrån EU-Oshas internationella pris, Good Practice Award. I motiveringen angav man att företaget är det bästa svenska exemplet på samverkan mellan inte bara arbetsgivare och arbetstagare, utan även mellan hantverkare och tjänstemän.

– Jag blev oerhört glad när jag fick veta att vi nominerats, det kändes bra att få bekräftat av en utomstående bedömare att det som vi håller på med är rätt och riktigt.

 

FAKTA

Namn: Carin Stoeckmann.

Ålder: 43 år.

Familj:Man, två barn och hund.

Utbildning:Magister i företagsekonomi, inriktning marknadsföring.

Tidigare jobb: Administratör ABB Fläkt Syd.

 

  

Företag: Byggmästar´n i Skåne AB

Anställda: 192

Omsättning: 777,5 miljoner kronor

Resultat: 19 miljoner kronor

Säte: Landskrona (huvudkontor Helsingborg)