Nyheter

Vägentreprenör krävs på 7,8 miljoner

En företrädare för ett entreprenadbolag i Stockholmstrakten – som begärts i konkurs – krävs på 7,8 miljoner kronor i obetalda skatter och avgifter.

Företaget tecknade 2013 ett stort entreprenadavtal om gatuarbeten med Stockholms stad. Företaget köpte in maskiner och anställde nya medarbetare.
Avtalet sträckte sig över fem år, men uppdragen uteblev till stor del och endast ett fåtal arbeten kom att utföras.
Till följd av detta började det gå sämre för företaget och man kom efter med inbetalningarna till Skatteverket. 

Skatteverket tog ärendet till Förvaltningsrätten, där de fick rätt.
Och nu avslår Kammarrötten mannens överklagande i målet.