Nyheter

Väggarna stärks i skandalbygge

Betongelementen i ytterväggarna har inte utlovad bärighet. Nu måste även väggarna i MKB:s bostadshus i södra Malmö förstärkas för att undvika ras.<br/> – Det här är extremt olyckligt, säger Gunnar Hagman på Skanska, som byggde husen åt MKB.

Bostadsområdet Haga ligger i Bunkeflostrand i södra Malmö. Där är de synliga tecknen på husens svaghet en djup spricka i väggen under en balkong och en del bubblor i putsen.

Sprickan upptäcktes vid garantibesiktningen våren 2008. Då var de tio tre- och fyravåningshusen mellan ett och tre år gamla. Användningsförbud infördes för de totalt 90 balkongerna. Med provisoriska stöttor kan de nu användas.

Med egen kompetens och oberoende svensk expertis sökte Skanska orsakerna till sprickbildningen. Men sedan början av 2009 har Norges motsvarighet till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut haft ansvaret för analyser och tester. Deras rapport har nu lämnats över till Skanska.

Av den framgår bland annat att institutet skriver ner bärigheten hos ytterväggselementen från tillverkarens uppgivna 2 megapascal till mindre än 1 megapascal.

För att bedöma den framtida hållfastheten och husens säkerhet har institutet genomfört ett forcerat 50-årstest, det vill säga simulerat 50 års åldrande i laboratoriemiljö.

– Resultatet bekräftar vår egen hypotes, baserad på de inledande undersökningarna, att det finns en liten risk att balkongerna kan komma att rasa, säger Skanskas regionchef Gunnar Hagman.

Husen i Bunkeflostrand är byggda med bärande ytterväggar av Blähglass prefabelement. De har en inblandning av granulerat återvunnet glas. Men Blähglasselementen är inte den enda boven i dramat, enligt rapporten.

– Det föreligger en serie olyckliga omständigheter. Exakt hur de har samverkat är fortfarande inte klarlagt, säger Gunnar Hagman.

MKB är helt tillfreds med hur Skanska hittills hanterat den uppkomna situationen.

– Vi har en nära och bra dialog med Skanska. De tar på sig det fulla ansvaret, säger Hans Persson, byggchef hos MKB.

Så snart som möjligt ska förstärkningen påbörjas. Ytterväggarna ska avlastas med stålpelare, som monteras från insidan. Åtgärderna berör 60-70 av lägenheterna.

BITTE NORD