Nyheter

Väggplast trolig orsak till Londonbrand

Brännbar väggplast i fasaden och avsaknad av brandbarriärer.

Det är några av de orsakerna som skulle kunna förklara branden i det 24-våningar höga Grenfell Tower i London, som hittills krävt 17 liv.
– Att fasaden innehåller ett brännbart material är ganska uppenbart när man ser tv-bilderna,
 säger brandingenjör Per Karlsson, MSB.

Brandförloppet var snabbt och konsekvenserna förödande. Den brand som bröt ut i det nyrenoverade höghuset Greenfell Tower under onsdagsnatten har hittills krävt 17 dödsoffer, men siffran kan stiga då flera av de boende saknas eller är skadade. 

Utredarnas arbete blir nu att utreda varför elden slukade Grenfell Tower – och varför förloppet var så snabbt. På 15 minuter spred sig elden från fjärde till översta våningen.

Det har spekulerats i att det saknades brandbarriärer. Om tomrummet i fasaden inte varit tillräckligt indelat så har utrymmet mellan panel och vägg fungerat som en skorsten.

– Om man byggt på rätt sätt ska inte elden spridas så här snabbt. Något fel måste ha begåtts under byggprocessen, säger Per Karlsson.

Byggentreprenören Rydon menar att företaget följt alla nödvändiga byggregler, och skriver på sin hemsida: ”Vi var chockade över att höra om den förödande elden på Grenfell Tower och våra omedelbara tankar är med de som har påverkats av händelsen, deras familjer, släktingar och vänner. Rydon avslutade en renovering av byggnaden sommaren 2016 för Kensington och Chelsea Hyresgästförvaltningsorganisation. Projektet uppfyllde alla nödvändiga byggbestämmelser. Vi arbetar med relevanta myndigheter och stöder fullständigt deras förfrågningar om orsakerna till denna brand. ”

De nya paneler som sattes upp på fasaden i samband med renoveringen förra året för att uppdatera byggnadens utseende bestod av ett aluminium-kompositmaterial med en kärna av cellplast.

– Fasaden har uppenbart innehållit ett brännbart material, säger Per Karlsson.

En engelsk brandingenjör säger till tidningen Mirror:

”För att en brand ska röra sig längs en byggnad så fort måste det vara en byggnad full av mycket brandfarligt material, eller så byggdes byggnaden av material som inte uppfyller godkännandet.” ”Men det är märkligt eftersom varje enskilt byggmaterial i detta land måste godkännas och genomgå extremt noggrann testning, vad gäller till exempel livslängd, prestanda och även brandbeständighet.”

I Greenfell Tower fanns bara en utrymningsväg för hela huset. Många boende har tidigare klagat över dålig brandsäkerhet och andra problem med byggnaden, som förvaltades av Kensington och Chelsea Tenant Management Organization. 

– Eftersom räddningstjänsten inte når alla våningar med sina höjdfordon i så här höga hus ställs högre krav på till exempel trapphus och utrymningsvägar, säger Per Karlsson. Vi hoppas att den här tragiska branden sätter fokus på brandskyddet, att det blir rätt utfört och att det upprätthålls under byggnadens hela livslängd, säger Per Karlsson.

Englands premiärminister Theresa May har lovat att tillsätta en utredning för att få reda på vad som orsakade branden.

Samtidigt säger bostadsminister Peter Eriksson till TT att det behövs en översyn av brandskyddsreglerna i Sverige. ”Det behövs en skärpning. Det sitter en utredning som har i uppgift att se över Boverkets byggregler, däribland kontrollfunktionerna för brandskydd vid byggnationer”, säger han.