Nyheter

Vågkraften – nykomlingen

Efter år av tester hoppas Seabased att den planerade vågkraftparken utanför Lysekil ska öppna dörren för storskalig tillverkning av vågkraft. <br></br> Fabriken kan skapa 4 000 jobb på västkusten.

Efter år av pilotförsök vill Uppsalaföretaget Sebased Industry dra igång serieproduktion av vågkraftverk och bojar i en fabrik i Lysekil. En förutsättning är att Fortum och Seabased Industry förverkligar sina planer på ett vågkraftverk utanför Lysekil.

Investeringen är beräknad till 250 miljoner kronor och företagen hoppas att hoppas få 125 miljoner kronor från Energimyndigheten. Beskedet kommer tidigast i början av hösten.

Beviljas ansökan kan de bygga världens största vågkraftpark med en effekt om 10 MW. För det behövs 500 vågkraftaggregat som skulle bli den första beställningen för fabriken i Lysekil.

I ett första skede räknar Billy Johansson, vd för Seabased Industry, med att snabbt komma upp i en tillverkningstakt om 10 aggregat per dygn. Då kommer det att behövas 250 anställda i fabriken och 600 totalt i företaget. Fullt utbyggd ska fabriken kunna tillverka 40 aggregat per dygn. Då krävs det 1000 personer, totalt 1 600 i företaget. Räknas underleverantörer och servicebolag in hamnar siffran på 4 000 arbetstillfällen.

Två andra svenska företag håller också på att ta sig in på den framväxande vågkraftmarknaden — Minesto och Ocean Harvester. De är båda i en tidig utvecklingsfas och behöver pröva tekniken i pilotskala.

Göteborgsbaserade Minesto tar till vara tidvattenkraft. Tekniken, ursprungligen utvecklad inom Saab, har testats i labbmiljö samt i mindre skala i Vättern. Nu hoppas Minesto få 45 miljoner kronor av Energimyndigheten för att bygga en demonstrationsanläggning, troligen utanför den irländska kusten.

Ocean Harvester har utvecklat en vågkraftteknik tillsammans med Avalon Enterprise och Blekinge Tekniska Högskola. Hittills har arbetet finansierats med bidrag från Nutek och länsstyrelsen, lån från Almi samt riskkapital från Piren Venture. Ocean Harvester försöker nu ragga nya pengar för att bygga en pilotanläggning så att tekniken kan testas till havs.

Antal jobb: 4 000