Nyheter

Vägnätet försämras <br></br> – 100 miljarder saknas

Hålen i statens kassa för underhåll och investeringar i vägar och järnvägar ligger nu nära 100 miljarder kronor. Ökade priser på asfalt, stål och energi, arbetskraftsbrist samt kraftig trafiktillväxt gör att pengarna räcker till allt mindre.

Uppskattningen är gjord av Dagens Nyheter. Gunnar Tunkrans, biträdande avdelningschef på Vägverkets huvudkontor, räknar med att de årliga underhållsanslagen är 10-15 procent lägre än de borde vara. Banverket saknar i sin tur två miljarder varje år i underhållsbudgeten.

— Med de anslagsnivåer som vi nu har kommer vi inte att kunna upprätthålla den nuvarande standarden, säger Gunnar Tunkrans till DN.

Det finns även politiska förklaringar till att det inte skjuts till tillräckligt med pengar för att hålla vägar och järnvägar i gott skick. De politiska partierna vinner inga val på bättre underhåll. Jonas Eliasson, trafikprofessor på Tekniska högskolan i Stockholm, konstaterar att investeringar ger en betydligt bättre politisk utdelning.

Frågan om det eftersatta underhållet kommer att bli högaktuell i den kommande infrastrukturpropositionen, samt att den kommer att synas höstens budgetproposition som läggs fram den 22 september.