Nyheter

Vägverket anklagas för bluff

Vägverket har begärt mer pengar för att bygga Norra länken. Men nu anklagas Vägverket för att ha bluffat i sina tidigare analyser.

De ena problemet Vägverket stött på är de stigande byggkostnaderna.

Det andra handlar om de särskilda problem det inneburit att bygga en 155 meter lång betongtunnel under Bellevueparken. Bygget har blivit mer tekniskt komplicerat än vad byggherren räknat med. Byggena måste skötas med extrem varsamhet om miljön eftersom nationalstadsparken vid Bellevue inte får skadas. Tunneln beräknas kosta 1,5 miljarder kronor.

Richard Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken, är inte förvånad över problemen.

-Vi har under hela processen pekat på svårigheterna med tunnelbygget. Det går inte att genomföra utan att miljön ovan mark påverkas. Min bedömning är att Vägverket har bluffat i tidigare analyser men att verkligheten hunnit ikapp dem, säger Richard Murray till Dagens Nyheter.

Han anser i stället att en alternativ sträckning — som tidigare förkastats av Vägverket — bör utredas.

Björn Terstad, projektchef för Norra länken, vill se en lagändring eftersom han anser att kraven på att inte påverka nationalparken ovan jord vid tunnelbygget är orimliga. Färre krav på varsamhet med nationalparken skulle ge en halverad byggtid, två år i stället för fyra, anser han. Det skulle samtidigt ge en besparing på 0,8 till 1,2 miljarder kronor.