Nyheter

Vägverket bygger broar <br></br> till Ådalsbanan

Vägverket Produktion har fått i uppdrag att utföra markarbete och bygga broar för en delsträcka på Ådalsbanan.

Upphandlingen gäller delsträckan i Ulvvik-Svedje norr om Härnösand. Tre anbud kom in varav Banverket projekt Ådalsbanan valde Vägverket Produktion som entreprenör för sträckan. Kontraktet är värt 50 miljoner kronor.

Vägverket ska utföra förskärning för ett tillfälligt dubbelspår för tågmöten, för en tunnel genom Svedjeberget och dessutom bygga en vägbro och två järnvägsbroar. Den ena järnvägsbron ska gå över väg 727 och den andra över Överdalsån. Vägbron byggs över järnvägen, för Överdalsvägen.

Upprustningen av Ådalsbanan, som sträcker sig mellan Sundsvall och Långsele, beräknas vara klar 2011.