Nyheter

Vägverket kräver höjda anslag

Vägverket vill ha mer pengar och föreslår att anslagen till de svenska vägarna ska bli 23,2 miljarder kronor under 2009.

Vägverkets ekonomiska önskemål innebär en ökning med 3,6 miljarder kronor jämfört med den nivå som regeringen angivit i budgetpropositionen för år 2008.

– Urholkade anslag i kombination med ökad trafik har inneburit att vi inte har kunnat upprätthålla standarden på vägarna, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Kostnaderna inom anläggningssektorn har ökat kraftigt under senare år. Höjda råvarupriser och en överhettad marknad ligger bakom. Anslaget har inte alls höjts med lika stora belopp, vilket inneburit att man får mindre väg för pengarna.

– Det finns även stora behov av investeringar, inte minst i våra storstadsområden. Många vägar har nått kapacitetstaket med stor trängsel som följd. Minsta incident förorsakar stopp och stora framkomlighetsproblem. Exempel på detta är Essingeleden i Stockholm och Tingstadtunneln i Göteborg, båda byggda för mer än 40 år sedan då trafikmängden var långt ifrån dagens, säger Ingemar Skogö.