Nyheter

Väljer partnering för nytt reningsverk

Åre kommun utvecklar ett nytt reningsverk ihop med NCC. Foto: NCC

NCC och Åre kommun inleder nu bygget av Storvallens reningsverk. Uppdraget ingår i ett partneringsamarbete och uppgår till cirka 100 miljoner kronor.
– För kommunen är partnering ett nytt sätt att arbeta, men NCC har varit mycket ödmjuka inför att samarbetsformen är ny för oss, säger Niklas Junel, projektledare, Åre kommun.

Storvallens reningsverk är ett viktigt led för Åre kommuns utveckling och det behövs för att möta framtida miljökrav och skapa bättre förutsättningar för att behålla och attrahera nya företag och ökad turism.  

− För kommunen är partnering ett nytt sätt att arbeta. Trots att det är resurskrävande, så överväger de positiva effekterna. NCC har varit mycket ödmjuka inför att samarbetsformen är ny för oss, och hjälpt oss att sätta rätt struktur. Jag upplever idag att alla involverade är engagerade och lösningsorienterade, för projektets bästa, vilket ger både momentum i processen och ett trevligt arbetsklimat, Niklas Junel, projektledare, Åre kommun, i ett pressmeddelande. 

Inom ramen för ett strategiskt partneringavtal med Åre kommun, bygger NCC sedan tidigare också ett reningsverk i Bydalen.

− Erfarenheterna från Bydalen gör att vi kan optimera både byggnationen och reningsprocessen i Storvallens reningsverk. Vi får en kortare startsträcka för projektet eftersom vi återanvänder stora delar av förarbetet vi gjort för Bydalen till exempel projektering och val av utrustning. Detta göra att kommunen får ett reningsverk till lägre pris per ansluten person och får mer för sina pengar, säger Per Johansson, affärschef på Vatten- och Miljöteknik, NCC Infrastructure.

Samarbetsformen strategisk partnering innebär att samma projektteam hos uppdragsgivaren och NCC utför flera liknande projekt vilket innebär att erfarenheter kan tas tillvara och produktionen effektiveras. Partnering lämpar sig väl i komplexa projekt som att bygga vatten- och avloppsverk. NCC har kompetens för hela VA-processen och kan därmed bygga och installera nyckelfärdiga vattenverk och avloppsverk, skriver NCC.

Under mars påbörjas markförberedande arbete och därefter betongarbeten för byggnaden. Arbetena utförs av NCC Infrastructure, anläggningsavdelning i Västernorrland/Jämtland, Västerbotten. Anläggningen kommer att färdigställas under början av 2022.

Ordervärdet för Storvallens reningsverk uppgår till cirka 100 MSEK och orderregistrerades i första kvartalet 2020 i affärsområde NCC Infrastructure.