Nyheter

Vallastaden 2017 blir största bomässan någonsin

Vallastaden i kvällsljus. Vy mot Kunskapslänken från Paradisparken. Foto: Ida Gyulai.

Med 70 utställningar och 200 programpunkter blir Vallastaden 2017 den största bomässan i svensk historia. Utgångspunkten är mångfald, hållbarhet och innovationer när Vallastaden öppnar i september.

– Många av utställningarna visar på stor flexibilitet i boendet och ett kreativt tänkande som att starta en restaurang i hemmet, generationsboende och hem för olika familjekonstellationer. I ett hem är det enkelt att ändra om ettan till en femma de veckor du inte har barnen. I en annan bostad ligger alla rör i golvet och där går det att byta plats på kök och badrum utan att riva lägenheten. Detta är något av det vi tror kommer att väcka stor nyfikenhet och inspirera besökare, säger Mia Holmgren, ansvarig för hemutställningarna.

Förutom den största, blir Vallastaden också den första bomässan där privata hem öppnas upp. De Vallastadsbor som öppnar dörrarna för besökarna gör det i ett rullande schema, en vecka i taget. Det går till exempel att få komma in i den prisbelönta villan ”House for Mother” trots att det är en privatbostad.

Konstnärer, arkitekter, stylister och studenter har skapat de 70-talet hemutställningar som visas i bostäderna. Dessutom pågår olika temautställningar kring ämnen som bland annat innovationer, resurseffektivitet och mobilitet. Ett exempel är Tekniska verkens temautställningen ”Drivkraft” som innehåller interaktiva installationer, kulvertbesök via VR, film, och ett visualiseringsbord. Den patentsökta infrastrukturkulverten samlar el, vatten, fjärrvärme, avlopp, fiber och sopsug i ett 1800 meter långt rör under hela stadsdelen.

För besökare från branschen hålls 80 föreläsningar och samtal med inbjudna talare, byggherrar och arkitekter som debatterar och berättar om sina erfarenheter från Vallastaden.

– Vi är angelägna om att Vallastaden 2017 ska bidra till diskussionen om bostadsbristen och bostadsbyggande. Därför har vi bjudit in alla som byggt i Vallastaden att hålla minst ett föredrag med efterföljande samtal, fortsätter Simon Helmér, ansvarig för Vallastaden 2017.

I programmet ingår även ett tredagars hackathon – East Sweden Hack – där temat är ”City of the Future”. En stadsodlingsfestival genomförs helgen den 16–17 september, då också en ny park med odlingslotter för de boende invigs.

Expot Vallastaden 2017 blir den största bomässan någonsin i Sverige, och slår därmed bl a Bo01 i Malmö och BoStad02 i Hammarby Sjöstad. Att ett 40-tal aktörer är med och bygger de första tusen bostäderna, är också det svenskt rekord i mångfald.

Vallastaden 2017 pågår i Linköping 2–24 september.

Jenny Marcuson Fors