Nyheter

Vanligt beröm bästa chefstricket

Det bästa och enklaste sättet för en chef att få sina medarbetare att prestera sitt yttersta är att ge beröm. Det behövs inga krångliga managementkurser för det.

Det säger författaren och förläggaren Stefan Ekberg om sin nya bok ”333 fantastiska idéer om hur du motiverar personalen”.

– Chefer litar inte på att det är så enkelt som det faktiskt är att motivera personalen, säger han till Dagens Nyheter.

I topp bland de 333 råden ligger berömmet.

– Berätta direkt när någon gör något bra, säger han.

Däremot är han tveksam till den uppsjö av teambuildningkurser som ständigt pågår runt om i landet.

– Jag tror att de flesta teambuildningsaktiviteter där man ska brottas i sumokostymer eller svinga sig i rep och sådant är helt meningslösa. Teambuildning och motivation skapas på jobbet, säger Stefan Ekberg.

På sin hemsida betonar Stefan Ekberg hur dyrt det är för företag att inte ha engagerade medarbetare.

Han refererar en amerikansk Gallupundersökning från 2006 som delar upp de anställda i tre typer:

De engagerade: Det är de som jobbar passionerat och känner sig delaktiga i de företag de är anställda i. De kommer med idéer och driver företagen framåt. Enligt undersökningen tillhör 29 procent av arbetskraften den gruppen.

De oengagerade: Det här är sömngångargruppen som gör det de ska utan passion och energi. 56 procent tillhör den här gruppen enligt samma undersökning.

De aktivt oengagerade: Här pratar vi om människor som inte bara är oengagerade utan aktiv förstör för företaget. 15 procent av alla anställda i USA tillhör enligt undersökningen den här gruppen. Den här gruppen kostar den amerikanska ekonomin 328 miljarder dollar varje år.