Nyheter

Var femte nyproducerad bostad köps på spekulation

Många vill göra en vinst på en nyproducerad bostad. Det kan handla om så mycket som var femte köp som sker i spekulationssyfte. Foto: Susanne Bengtsson

Så mycket som var femte nyproducerad bostad köps i spekulationssyfte.
Detta enligt bostadsutvecklarnas egen bedömning.
– Svarsfrekvensen i vår undersökning har gått ner vilket delvis kan bero på att antalet spekulationsköpare ökat, säger Jan von Essen, kvalitets- och metodansvarig på Prognoscentret, som genomför marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna.

På torsdagen presenterade Prognoscentret branschrapporten Kundnöjdhet 2016. Något som konstateras i årets rapport är att köpare av nyproducerade bostäder blir allt yngre (den största gruppen är 26-35 år). Yngre människor tenderar att vara svårare att tillfredsställa vilket återspeglas i NKI-resultaten. Branschindex landar 2016 på 73 vilket är lägre än 2015 års index på 74.
 
I år har också svarsfrekvensen i undersökningen minskat jämfört med det senaste året, från 55 till 49 procent. Detta kan förklaras med att bostadsköparna blivit yngre. Yngre personer är inte lika benägna på att svara på enkäter.

En annan förklaring till att Prognoscentret fått in färre svar skulle kunna vara att många köper bostaden på spekulation och kanske aldrig flyttar in i den och därmed inte är intresserade av att svara på någon enkät om sitt bostadsköp.

– Vi har märkt att svarsfrekvensen har gått ner. Detta kan delvis bero på att antalet spekulationsköp ökat och att bostäder säljs innan inflyttning, säger Jan von Essen.

Prognoscenter ställde några frågor till de medverkande bostadsutvecklarna:

Hur stor andel av era kunder bedömer du aldrig flyttar in i sin nyproducerade bostad?

Svaret de fick från branschen var att var femte bostad kan köpas i spekulationssyfte.

Hur stor andel bedömer du flyttar från bostaden under de två första åren?

Här blev det svaret att var fjärde bostad säljs inom två år.

Jan von Essen poängterar att detta är en väldigt enkel och ovetenskaplig undersökning, men å andra sidan kanske den enda som gjorts med experterna själva – dvs bostadsbolagen.