Nyheter

Var fjärde byggare <br></br> har besvär av jobbet

25 procent av de anställda inom byggverksamhet hade kroppsliga eller andra besvär på grund av förhållanden på jobbet under förra året. Det visar ny statistik.

Att jobb inom byggindustrin kan vara tungt och slitsamt syns tydligt i Statistiska Centralbyråns undersökning. Undersökningen, som genomförts på uppdrag av Arbetsmiljöverket, visar en bottenposition för byggsektorn jämfört med andra yrkeskategorier.

Inom byggverksamheten fanns flest av dem som sa sig ha haft kroppsliga eller psykiska besvär till följd av förhållanden på jobbet, 25,2 procent av de tillfrågade. Strax därefter i statistiken kommer yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården, inom sociala tjänster och veterinärverksamhet. Där uppgav 20,6 procent att de har fått besvär på grund av sina jobb.

Samtidigt meddelar bara 19,5 av de tillfrågade inom byggverksamhet som haft besvär att deras arbetsgivare vidtagit åtgärder för att förbättra arbetssituationen.

Statistiken visar att var sjätte manlig byggnads- och träarbetare har besvär som orsakats av tung manuell hantering. Bland målare, skorstensfejare, byggnads- och träarbetare, lackerare och inredningssnickare uppger var femte att påfrestande arbetsställningar är det största problemet.