Nyheter

”Vår lönsamhet har förbättrats”

Byggföretaget Dipart brottades med låg vinstmarginal. För tre år sedan startades ”Operation lönsamhet”. <br></br> — Genom att analysera projekten i detalj har vi kunnat förbättra våra marginaler, säger Mats Hoffmann.

Dipart är ett mindre byggföretag i Stockholmsområdet som startades 1993. Företagets vd Jens Hoffmann har gått i bräschen i kampen mot de svarta byggjobben, som gör det svårt för seriösa entreprenörer att konkurrera.

Ett annat problem för Dipart har varit att projekt som skulle ge en bra vinst inte har gjort det. Därför startades ”Operation lönsamhet”, ett projekt som drivits av Jens bror Mats Hoffmann, ansvarig för verksamhetsutvecklingen.

— Vi har tittat på vår lönsamhet genom att analysera resultat — och balansräkning och kassaflöde. Vi valde också ut ett antal projekt där vi studerade resan genom projektet i detalj för att se exakt var lönsamheten försvann, säger Mats Hoffmann.

Ett projektstyrningsprogram har införskaffats så att bland annat kalkylerna kunnat integreras med bokföringen för bättre uppföljning.

— Vi kunde identifiera ett antal svaga punkter där vi satte in åtgärder. Många fel kunde härledas tillbaka till projekteringen. Man får inte ha några riktigt dåliga projekt, vilket vi hade innan.

Projektprocessens ekonomi är svår och optimistiska kalkyler kan slå fel när bygget försenas några dagar, det snöar, maskiner får hyras under längre tid och så vidare.

— Vår analys har gett en tydlig bild av brister i våra rutiner i projekten, från projekteringsstadiet och sedan genom hela produktionen som gör att lönsamheten försvinner, säger Mats Hoffmann.

Förlustprojekt gjorde att Diparts vinst inte var mer än på sin höjd 1,5 procent — trots högkonjunktur i branschen. Nu är det annorlunda.
— Förra året började vi se resultat av våra insatser i bokföringen med en lönsamhetsmarginal kring sju procent. Nu svarar ju banken när man ringer, säger Jens Hoffmann.

Faktureringsrutiner, ekonomisk uppföljning och den interna processen har förändrats.
— Vi har fått rutiner för stafettloppet i företaget, från säljare som gjort upp med kunden till personalen på bygget, säger Jens Hoffamnn, som nu ser ljusare på framtiden än på länge.

Tre ramavtal med större beställare har räknats hem på kort tid så nu gäller det att rekrytera fler medarbetare.

Dipart

Grundades:1993 av Jens Hoffmann och Thomas Frankborn.

Verksamhet: Tar uppdrag inom ROT-sektorn (renovering, ombyggnad och tillbyggnad).

Omsättning: 92 miljoner kronor (2007).

Vd:Jens Hoffmann.

Antal anställda:50 personer.

Diparts resultatförbättring:
2004: -143 000 kronor.
2005: 533 000 kronor.
2006: 1,8 miljoner kronor.
2007: 5,9 miljoner kronor.
(siffran anger resultat efter finansnetto)