Var tredje bolag fuskar med personalliggaren

Var tredje bolag fuskar med personalliggaren
Skatteverket har kontrollerat personalliggare på drygt 400 byggen i Stockholmsområdet. (Genrebild) Foto: Getty Images

Skatteverket har kontrollerat personalliggare på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet efter signaler om ökat fusk med att föra liggare. Över 400 företag kontrollerades och andelen fel var dubbelt så hög som genomsnittet för landet i övrigt.
Framöver kommer Skatteverket att göra uppföljningar på vissa av byggena.

Kontrollerna av personalliggare på byggen i Stockholmsområdet genomfördes i slutet av september. Totalt besöktes 71 byggarbetsplatser och 402 aktörer eller företag.

– Syftet var dels att kraftsamla, under pandemin var möjligheterna att besöka företagen begränsade, dels att följa upp indikationer om ökade brister i personalliggare i Stockholmsområdet där mängden av byggarbetsplatser och aktörer är exceptionellt stor, säger Jonas Karlberg, ansvarig för Skatteverkets kontroll.

I en tredjedel av kontrollerna fanns det brister. Till exempel var personalen inte inskriven i personalliggaren, liggaren kunde inte göras tillgänglig för Skatteverket eller så saknades personalliggare helt. 

Så många kontrollavgifter delades ut

– Det ska jämföras med att vi i vår ordinarie kontrollbesöksverksamhet över hela landet finner brister i ungefär 15 procent av kontrollbesöken. Totalt sett ledde besöken till 122 kontrollavgifter som uppgick till 762 500 kronor, säger Jonas Karlberg.

Utifrån dialogerna under kontrollbesöken och den efterkontroll som görs i varje enskilt ärende gör Skatteverket bedömningen att den ökade mängden kontrollavgifter under insatsen beror på en minskad upplevd risk för upptäckt i och med att det var färre kontroller under pandemin. En annan orsak är att företagen inte registrerar sig för att minska spårbarheten vid en utredning av till exempel arbetsgivaravgifter. 

– Det sist nämnda kommer Skatteverket att följa upp när vi har sett hur många av besöken som lett till någon form av fördjupad utredning, säger Jonas Karlberg.

Relaterade artiklar

Fängelsestraff fastställs i korruptionshärvan
”Vi vill vara nästa generations byggkoncern”
Tar Sturekvarteret från ritbord till realitet
Svidande skattesmäll för Arenastaden-projektet