Rapport

Var tredje byggare tror på färre uppdrag

Det finns en oro i byggsektorn om att få mindre att göra framöver. Foto: Getty Images
Det finns en oro i byggsektorn om att få mindre att göra framöver. Foto: Getty Images

Årets Ramirentrapport präglas av den stora osäkerheten inom byggsektorn. Var tredje tror på färre uppdrag på bolaget de jobbar på och var sjunde är rädd att mista jobbet.

500 personer inom byggsektorn har svarat på frågor om bland annat hur omvärlden och konjunkturen påverkar dem. 28 procent svarade att deras företag troligtvis kommer ha minskad sysselsättning i år jämfört med i fjol. 52 procent trodde att den skulle bli ungefär lika stor och 11 procent att uppdragen skulle öka.

– Det vi ser just nu är en tveksamhet i branschen. Man avvaktar för att se vart konjunkturen tar vägen och det är mycket möjligt att vi hade fått dystrare siffror om vi ställt samma fråga bara några månader senare, säger Johan Färm, vd på Ramirent som tillsammans med  Novus står bakom rapporten.

Byggmaterial

Utöver en allmän åtstramning, har branschen det senaste året även brottats med svårigheter att få tag på byggmaterial – ett problem man räknar med kommer kvarstå även i år. 34 procent tror att de kommer behöva välja andra material än de man helst hade velat jobba med, på grund av materialbrist under året.

– Det här behöver inte bara vara negativt. Branschen kommer behöva bli bättre på att ta hand om det material vi har och minska spill, något som är bra både för ekonomin och miljön. Men det är inte bara materialbrist som ligger bakom utmaningarna i branschen utan de generella kostnadshöjningarna i kombination med räntehöjningarna, som gör det svårare för branschen, säger Johan Färm.

Saknas även arbetskraft

Ett sätt för branschen att hålla nere kostnader är att välja billigare lösningar. Tre av tio i Ramirentrapporten tror att deras företag kommer behöva välja billigare lösningar eller material i år jämfört med tidigare år.

Rapporten visar även att fyra av tio uppger att det saknas arbetskraft på deras företag. Detta samtidigt som en av sju är rädd att mista jobbet under året.

– Framför allt är det hantverkare, projektledare och arbetsledare som saknas ute på byggarbetsplatserna idag. Men undersökningen visar att det även är brist på konstruktörer, maskinförare, anläggare och hållbarhets- och digitaliseringsexperter, säger Johan Färm.

Ramirentrapporten
Ramirentrapporten presenteras i år för tredje året i rad. Här har Ramirent, med hjälp av Novus, ställt frågor till ett representativt urval personer inom byggbranschen. Personerna har fått svara på frågor kring hur omvärlden påverkar dem, hur de ser på säkerhet, miljö, hälsa, jämställdhet och inkludering, ny teknik och digitalisering samt kompetensbehov.