”Våra kunder har blivit försiktiga”

”Våra kunder har blivit försiktiga”
Flera företag har vidtagit åtgärder efter den senaste tidens mutavslöjanden. Skärpt kontroll och färre arrangemang för kunder är några av förändringarna.<br>- Ingen vill bli uthängd i pressen, jag tror de anställda ser det som en omtanke, säger Bert

Med hjälp av Sverige Bygger har Byggvärlden gjort en enkätundersökning om mutor. 1 231 beslutsfattare hos byggherrar, huvudentreprenörer och underentreprenörer har svarat på frågorna. Enligt resultaten har 39 procent av de svarande stött på mutor i sitt arbete. 20 procent har blivit erbjuden någon form av muta av någon som vill vinna förmåner och 3 procent har erbjudit eller gett en förmån som de i dag ångrar. Det som har erbjudits eller getts bort är till exempel resor, krogrundor och material. Ett par personer uppger att privata kostnader har lagts i projekt. Men det verkar som om en del företag har tagit lärdom av den senaste tidens avslöjanden om muthärvor. 28 procent av de svarande uppger att de eller deras företag har ändrat arbetssätt efter uppmärksamheten kring mutor. Till exempel anges att sponsring konsekvent avböjs, och att beloppsgränser för gåvor har införts. Många svarar att rutinerna och kontrollerna har skärpts och att man pratar mer öppet om etik och moral nu. Wäst-Bygg Gruppen har skärpt sina etiska regler och är numera mycket restriktiva med att anordna arrangemang för kunder. – Vi har lagt ut direktiv för hur man ska hantera kontakter med kommunala tjänstemän och bolag, över huvud taget alla kunder, säger Bertil Nilsson, informationschef på Wäst-Bygg Gruppen. Företaget kan bjuda kunder på match, när lag som företaget sponsrar ska spela, men något mer blir det inte. – Även våra kunder är mycket mer försiktiga nu, man går sällan med på såna här grejer, utan tackar nej. Jag vet några kommunala bolag i Borås som har det i sin policy att de inte ska hänga med på sånt, säger Bertil Nilsson. Bergendahls El Service, som figurerar i muthärvan i Göteborg, har infört ett ytterligare attestled och uppdaterat sin affärsetiska policy. Företaget har också börjat med stickprovskontroller på projekt. Både NCC och Skanska håller etikutbildningar med sin personal sedan asfaltkartellen avslöjades i början av 2000-talet. De båda byggjättarna har också inrättat en visselblåsarfunktion där anställda eller externa personer kan slå larm om misstänkta oegentligheter inom företaget. – Men det används väldigt lite, säger Mats Pettersson, personaldirektör på NCC.

Relaterade artiklar

Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor
Vinstvarning från NCC
Hon ska leda Skanskas bostadsutveckling i Stockholm